Отчет за разходване на бюджета – трето тримесечие на 2019 годинa