Пети клас

За учебна 2024/2025 година 121 СУ приема ученици в V клас.
Прием, при наличие на свободни места, се осъществява по документи за завършен начален етап на основно образование.

Обучението за всички ученици в 121 СУ, от I до XII клас, е само 1-ва смяна, предиобед.

За своите ученици от V клас, при желание на родителите и сформиране на група, 121 СУ осигурява целодневно обучение в два учебни модула:
 
Първи модул

  • от 8.00 часа до 14.00 часа
  • учебни часове по предмети от задължителна общообразователна подготовка
  • два чужди езика /английски + руски, испански или френски език/
  • информационни технологии
  • свободноизбиаема подготовка по интереси

Втори модул 

  • от 14.00 часа до 17.30 часа – ГЦДО/занималня/
  • организиран отдих и физическа активност
  • самоподготовка – 2 часа
  • занимания по интереси, спорт, посещение на театрални представления, музеи, изложби…

Моля да се информирате за наличието на свободни места в пети клас в края на месец май на телефон 02/4236130.

Отлично представяне на „малките матури“ и успешно приключване на начален етап на основно образование!