Пети клас

За учебна 2022/2023 година 121 СУ приема ученици в V клас.
Приемът е по документи за завършен начален етап на основно образование.

За своите ученици от V-VІІ клас 121 СУ осигурява целодневно обучение в два учебни модула:
 
Първи модул

  • от 7.45 часа до 13.30 часа
  • учебни часове по предмети от задължителна общообразователна подготовка
  • два чужди езика /английски + руски, испански или френски език/
  • информационни технологии
  • свободноизбиаема подготовка по интереси

Втори модул 

  • от 13.30 часа до 18.00 часа – ЦДО/занималня/
  • организиран отдих и физическа активност
  • самоподготовка – 2 часа
  • занимания по интереси: спорт, посещение на театрални представления, изложби…