Първи клас

За учебната 2021/2022 година 121 СУ ще приеме 120 първокласници, разпределени в 5 паралелки по 24 ученици.  

За своите първокласници 121 СУ „Георги Измирлиев“ осигурява:

САМОСТОЯТЕЛЕН КОРПУС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС С ВСИЧКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРЕДИМСТВА:

 • просторни и слънчеви класни стаи
 • самостоятелна площадка за отдих и игри към всяка класна стая
 • електронни учебни ресурси, мултимедийно оборудване, WI-FI
 • допълнително обучение по български език и литература, математика, природни науки, информационни технологии
 • разширено изучаване на чужди езици – английски, испански, немски френски и руски език /при сформиране на група/
 • творчески подходи и интерактивни методи на преподаване
 • участие в програми и проекти
 • самостоятелни спортни зали
 • самостоятелна компютърна зала
 • специализиран кабинет по безопасност на движението
 • безплатна закуска, училищно мляко, училищен плод
 • игротека за весели игри и занимания по интереси
 • целодневно медицинско обслужване
 • училищен психолог, логопед и ресурсен учител
 • занимания по интереси и лятна занималня
 • бюфет, лавка и стол за ученическо хранене
 • висококвалифицирани учители, които превръщат ученето в едно вълнуващо приключение
 • учебни часове само първа смяна за всички ученици от I до XII клас
 • извънкласни дейности – шах, чужди езици, танци, гимнастика, модерен балет, бойни изкуства, театър, програмиране и роботика, футбол, плуване
 • образователен театър, екотуризъм, екскурзии, зелени, бели и сини училища

БЕЗПЛАТНО ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ I ДО VII КЛАС:

 08.00 – 12.10ч. – урочни дейности по предмети

 12.10 – 13.30ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

 13.30 – 15.30ч. – самоподготовка

 15.30 – 18.00ч. – занимания по интереси

ВАЖНО:

Приемът в първи клас, от тази година, ще се осъществява през Централизирана електронна система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Правилата, по които ще се реализира приема в първи клас за учебната 2021/2022 година и график на дейностите по приема, приети на заседание на Столичния общински съвет на 18.03.2021г.

ВАЖНИ ДАТИ:

 • до 26 март 2021г.- публикуване на Системата за прием в първи клас с критерии, график на дейностите и прилежащи райони на училищата
 • 19 април 2021г.- старт на кампанията, обявяване на свободните места за първи клас
 • 04 юни 2021г.- обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране
 • 12 юни 2021г.- обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране
 • 19 юни 2021г.- обявяване на списъците с приетите ученици на трето класиране
 • 26 юни 2021г.- 26 август 2021г.- период без класирания
 • 28 август 2021г.- 14 септември 2021г.- текущи класирания

На по-късен етап ще Ви информираме за документите необходими при записване на ученик в първи клас в 121 СУ „Георги Измирлиев“.

Уважаеми родители,

Години наред 121 СУ организира ден на отворените врати. На този ден Ви запознаваме с учителите, които следващата учебна година ще бъдат класни ръководители на първи клас. Показваме Ви материално-техническата база за най-малките ни ученици и отговаряме на всички Ваши въпроси. Посещаваме открити уроци в четвърти клас, за да усетите духа на преподаване на учителите, за да видите как учим и колко много постигат учениците ни, доверили се на своя учител, Учителят, в чиито ръце ще поверите Вашето дете. Тази година планираме Денят на отворените врати в 121 СУ „Георги Измирлиев“ да се състои на 28 април 2021г., сряда. Предвид спазване на противоепидемичните мерки, дори и да се възобновят присъствените занятия до тогава, няма да можем да направим открити уроци, на които да присъствате наживо. Ще Ви запознаем с учителите, материално-техническата база, организацията на обучение и ще отговорим на въпросите Ви.

Ако искате да посетите нашето училище на 28 април 2021г., моля да попълните формата:

Форма за регистрация/първи клас/

Чрез нея ще получим информация за броя на желаещите да ни посетят и ще имаме възможност за създаване на график за включването Ви в по-малки групи.

Формата за регистрация ще бъде активна до 23.59ч. на 23.04.2021г.

До 26.04.2021г. всеки регистрирал се ще получи обаждане от канцеларията на училището, за групата в която е разпределен.

За указване на съдействие на родителите от прилежащия район на училището, които изпитват затруднения при регистриране и кандидатстване в електронната платформа за прием на ученици в първи клас, в 121 СУ „Георги Измирлиев“ ще има дежурни учители по следния график:

Дата10.00 – 12.00ч.13.30 – 15.00ч.
10.05.2021г., понеделникЦветомира ДимитроваЕлена Боянова
11.05.2021г., вторникСнежана ПавловаВалентина Николова
11.05.2021г., вторникГалина Тенева- директорГалина Тенева- директор
12.05.2021г., срядаТатяна МишеваСветла Събева
13.05.2021г., четвъртъкМадлен ДобреваЕлена Боянова
14.05.2021г., петъкЦветомира ДимитроваДоротея Балабанова
17.05.2021г., понеделникСнежана ПавловаВалентина Николова
18.05.2021г., вторникТатяна МишеваСветла Събева
20.05.2021г., четвъртъкМадлен ДобреваДоротея Балабанова
26.05.2021г., срядаЦветомира ДимитроваЕлена Боянова

Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси. Задавайте ги на телефон 02/4236130 или на e-mail: sou121@abv.bg.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Записването на приетите на първо класиране деца в първи клас за учебната 2021/2022 година в 121 СУ „Георги Измирлиев“ ще се осъществява в стая 108, първи етаж, корпус „Начален етап“ от 7 до 11 юни 2021г.

Заявленията за записване се разпечатват в училище.

Моля при записване на детето да носите:

 1. Удостоверението за завършена подготвителна група-оригинал.
 2. Документи за всички декларирани, но не признати автоматично от Системата, обстоятелства. Тези документи са описани в заявленоето за записване, което се изтегля от профила на детето.

Дежурни учители:

 ДАТАI смяна
от 8:00 до 13:00ч.
II смяна
от 13:00 до 17:00ч.
07.06.2021г., понеделникМадлен ДобреваСнежана Павлова
08.06.2021г., вторникСнежана Павлова
Доротея Балабанова
Мадлен Добрева
09.06.2021г., срядаСнежана Павлова
Доротея Балабанова
Мадлен Добрева
Елена Боянова
10.06.2021г., четвъртъкМадлен Добрева
Доротея Балабанова
Валентина Николова
Светла Събева
11.06.2021г., петъкДоротея Балабанова
Татяна Мишева
Мадлен Добрева

ВАЖНО:

При успешни служебни проверки на заявените критерии от Системата и наличие на квалифициран електронен подпис на един от родителите, може да изпратите заявлението за записване по електронен път от профила на детето.

След записването му, детето не може да участва в следващите класирания.

Право да участват в следващи класирания имат деца, които:

1) не са класирани;

2) не се запишат в обявения срок за записване;

3) са били записани и са отписани след подаване на заявление за отписване на място в училището или по електронен път.

При отписване мястото на детето не се пази. То ще бъде обявено за свободно и ще участва в следващото класиране.

121 СУ „Георги Измирлиев“ – Първи учебен ден – 15.09.2020г.