Първи клас

За учебната 2024/2025 година 121 СУ ще приеме 120 първокласници, разпределени в 5 паралелки по 24 ученици.  

За своите първокласници 121 СУ „Георги Измирлиев“ осигурява:

САМОСТОЯТЕЛЕН КОРПУС ЗА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ С ВСИЧКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРЕДИМСТВА:

 • просторни и слънчеви класни стаи
 • самостоятелна площадка за отдих и игри към всяка класна стая
 • електронни учебни ресурси, мултимедийно оборудване, WI-FI
 • допълнително обучение по български език и литература, математика, английски език, природни науки, информационни технологии
 • интензивно или разширено изучаване на английски език
 • разширено изучаване на испански, френски и руски език /при сформиране на група/
 • творчески подходи и интерактивни методи на преподаване
 • участие в програми и проекти
 • самостоятелни спортни зали
 • демонстрационна площадка по пътна безопасност
 • самостоятелна компютърна зала
 • училищно мляко, училищен плод
 • целодневно медицинско обслужване
 • училищен психолог, логопед и ресурсен учител
 • занимания по интереси
 • лавка и стол за ученическо хранене
 • висококвалифицирани учители, които превръщат ученето в едно вълнуващо приключение
 • учебни часове само първа смяна(за всички ученици от I до XII клас)
 • извънкласни дейности – шах, роботика, чужди езици, ментална аритметика, народни танци, модерен балет, гимнастика, бойни изкуства, футбол и др.
 • образователен театър, екотуризъм, екскурзии, зелени, бели и сини училища

БЕЗПЛАТНО ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ I ДО V КЛАС:

 08.00 – 12.10ч. – урочни дейности по предмети

 12.10 – 13.30ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

 13.30 – 15.30ч. – самоподготовка

 15.30 – 17.30ч. – занимания по интереси

ВАЖНО:

Приемът в първи клас се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на територията на Столична община.

График на дейностите по регистрация, кандидатстване, класиране и записване на кандидат-първокласниците(дейностите по приема в първи клас са оцветени в синьо).

Уважаеми родители,

121 СУ „Георги Измирлиев“ организира ден на отворените врати. На този ден Ви запознаваме с учителите, които следващата учебна година ще бъдат класни ръководители на първи клас. Показваме материално-техническата база за най-малките ни ученици, запознаваме Ви с организацията на обучение и възпитание в нашето училище и отговаряме на всички Ваши въпроси. Тази година планираме Денят на отворените врати в 121 СУ „Георги Измирлиев“ да се състои на 24 април 2024г., сряда.

Повече информация за деня на отворените врати можете да получите ТУК.

121 СУ „Георги Измирлиев“ – Първи учебен ден – 15.09.2020г.