Първи клас

За учебната 2023/2024 година 121 СУ ще приеме 96 първокласници, разпределени в 4 паралелки по 24 ученици.  

Информация за записване на учениците след ПЪРВО КЛАСИРАНЕ- 6 – 15 юни 2023г.

За своите първокласници 121 СУ „Георги Измирлиев“ осигурява:

САМОСТОЯТЕЛЕН КОРПУС ЗА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ С ВСИЧКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРЕДИМСТВА:

 • просторни и слънчеви класни стаи
 • самостоятелна площадка за отдих и игри към всяка класна стая
 • електронни учебни ресурси, мултимедийно оборудване, WI-FI
 • допълнително обучение по български език и литература, математика, английски език, природни науки, информационни технологии
 • разширено изучаване на чужди езици – английски, испански, френски и руски език /при сформиране на група/
 • творчески подходи и интерактивни методи на преподаване
 • участие в програми и проекти
 • самостоятелни спортни зали
 • демонстрационна площадка по пътна безопасност
 • самостоятелна компютърна зала
 • училищно мляко, училищен плод
 • целодневно медицинско обслужване
 • училищен психолог, логопед и ресурсен учител
 • занимания по интереси и лятна занималня
 • лавка и стол за ученическо хранене
 • висококвалифицирани учители, които превръщат ученето в едно вълнуващо приключение
 • учебни часове само първа смяна за всички ученици от I до XII клас
 • извънкласни дейности – шах, роботика, чужди езици, ментална аритметика, народни танци, модерен балет, гимнастика, бойни изкуства, футбол
 • образователен театър, екотуризъм, екскурзии, зелени, бели и сини училища

БЕЗПЛАТНО ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ I ДО VII КЛАС:

 08.00 – 12.10ч. – урочни дейности по предмети

 12.10 – 13.30ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

 13.30 – 15.30ч. – самоподготовка

 15.30 – 17.30ч. – занимания по интереси

ВАЖНО:

Приемът в първи клас се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на територията на Столична община.

График на дейностите по регистрация, кандидатстване, класиране и записване на кандидат-първокласниците(дейностите по приема в първи клас са оцветени в синьо).

Уважаеми родители,

121 СУ „Георги Измирлиев“ организира ден на отворените врати. На този ден Ви запознаваме с учителите, които следващата учебна година ще бъдат класни ръководители на първи клас. Показваме материално-техническата база за най-малките ни ученици, запознаваме Ви с организацията на обучение и възпитание в нашето училище и отговаряме на всички Ваши въпроси. Тази година планираме Денят на отворените врати в 121 СУ „Георги Измирлиев“ да се състои на 25 април 2023г., вторник.

Ако искате да посетите нашето училище на 25 април 2023г., моля да попълните формата:

Форма за регистрация за деня на отворените врати 2023/първи клас/

Чрез нея ще получим информация за броя на желаещите да ни посетят и ще имаме възможност за създаване на график за включването Ви в по-малки групи, ако това е необходимо.

Формата за регистрация ще бъде активна до 13.00ч. на 20.04.2023г.

До 24.04.2023г. всеки регистрирал се ще получи обаждане от канцеларията на училището, за групата в която е разпределен.

За указване на съдействие на родителите от прилежащия район на училището, които изпитват затруднения при регистриране и кандидатстване в електронната платформа за прием на ученици в първи клас, в 121 СУ „Георги Измирлиев“ ще има дежурни учители по следния график:

 • 26 април 2023г. от 09.00 до 11.00 часа
 • 16 май 2023г. от 09.00 до 11.00 часа

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси. Задавайте ги на телефон 02/4236130 или на e-mail: sou121@abv.bg

121 СУ „Георги Измирлиев“ – Първи учебен ден – 15.09.2020г.