Първи клас

За учебната 2022/2023 година 121 СУ ще приеме 120 първокласници, разпределени в 5 паралелки по 24 ученици.  

За своите първокласници 121 СУ „Георги Измирлиев“ осигурява:

САМОСТОЯТЕЛЕН КОРПУС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС С ВСИЧКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРЕДИМСТВА:

 • просторни и слънчеви класни стаи
 • самостоятелна площадка за отдих и игри към всяка класна стая
 • електронни учебни ресурси, мултимедийно оборудване, WI-FI
 • допълнително обучение по български език и литература, математика, английски език, природни науки, информационни технологии
 • разширено изучаване на чужди езици – английски, испански, френски и руски език /при сформиране на група/
 • творчески подходи и интерактивни методи на преподаване
 • участие в програми и проекти
 • самостоятелни спортни зали
 • демонстрационна площадка по пътна безопасност
 • самостоятелна компютърна зала
 • училищно мляко, училищен плод
 • целодневно медицинско обслужване
 • училищен психолог, логопед и ресурсен учител
 • занимания по интереси и лятна занималня
 • лавка и стол за ученическо хранене
 • висококвалифицирани учители, които превръщат ученето в едно вълнуващо приключение
 • учебни часове само първа смяна за всички ученици от I до XII клас
 • извънкласни дейности – шах, чужди езици, ментална аритметика, народни танци, модерен балет, гимнастика, бойни изкуства, футбол
 • образователен театър, екотуризъм, екскурзии, зелени, бели и сини училища

БЕЗПЛАТНО ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ I ДО VII КЛАС:

 08.00 – 12.10ч. – урочни дейности по предмети

 12.10 – 13.30ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност

 13.30 – 15.30ч. – самоподготовка

 15.30 – 17.00ч. – занимания по интереси

ВАЖНО:

Приемът в първи клас се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на територията на Столична община.

https://kg.sofia.bg/#/calendarНаредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2022/2023 година (приета с Решение 101 на Столичен общински съвет от 24.02.2022г.) и график на дейностите по приема в подготвителна група в училище и в първи клас.

ВАЖНИ ДАТИ:

 • 26  април 2022г.- обявяване на свободните места за първи клас
 • 06 юни 2022г., 10.00ч.- обявяване на резултатите от първо класиране
 • от 06(след 12.00ч.) до 17 юни(до 17.00ч) 2022г.- записване на класираните на първо класиране първокласници
 • 20 юни 2022г., 10.00ч.- обявяване на резултатите от второ класиране
 • 20(след 12.00ч.), 21, 22, 23 и 24(до 17.00ч юни 2022г.)- записване на класираните на второ класиране първокласници
 • 24 юни 2022 г., 17.00ч.- заключване на системата за първи клас
 • 27 юни 2022г., 10.00ч.- обявяване на резултатите от трето класиране
 • 27(след 12.00ч.), 28, 29, 30 юни и 01 юли(до 17.00ч.)- записване на класираните на трето класиране първокласници
 • 01 юли 2022г., 17.00ч.- заключване на системата за първи клас
 • 04 юли 2022г., 10.00ч.- обявяване на резултатите от четвърто  класиране
 • 04(след 12.00ч.), 05, 06(до 17.00ч.) юли 2022г.- записване на класираните на четвърто класиране първокласници
 • 06 юли 2022г, 17.00ч.- заключване на системата за първи клас
 • от 07 юли -до 31 август 2022г.- период без класирания
 • 01, 02, 05(до 17.00ч.)  септември 2022 г.- първо текущо класиране и записване за първи клас
 • 07, 08, 09 септември 2022 г.- второ текущо класиране и записване за първи клас

Уважаеми родители,

121 СУ „Георги Измирлиев“ организира ден на отворените врати. На този ден Ви запознаваме с учителите, които следващата учебна година ще бъдат класни ръководители на първи клас. Показваме материално-техническата база за най-малките ни ученици, запознаваме Ви с организацията на работа в нашето училище и отговаряме на всички Ваши въпроси. Тази година планираме Денят на отворените врати в 121 СУ „Георги Измирлиев“ да се състои на 19 април 2022г., вторник.

Ако искате да посетите нашето училище на 19 април 2022г., моля да попълните формата:

Форма за регистрация/първи клас/

Чрез нея ще получим информация за броя на желаещите да ни посетят и ще имаме възможност за създаване на график за включването Ви в по-малки групи, ако това е необходимо.

Формата за регистрация ще бъде активна до 13.00ч. на 15.04.2022г.

На 14 или 15.04.2022г. всеки регистрирал се ще получи обаждане от канцеларията на училището, за групата в която е разпределен.

За указване на съдействие на родителите от прилежащия район на училището, които изпитват затруднения при регистриране и кандидатстване в електронната платформа за прием на ученици в първи клас, в 121 СУ „Георги Измирлиев“ ще има дежурни учители по следния график:

 • 10 май 2022г. от 09.00 до 12.00 часа
 • 17 май 2022г. от 09.00 до 12.00 часа
 • 31 май 2022г. от 09.00 до 12.00 часа

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси. Задавайте ги на телефон 02/4236130 или на e-mail: sou121@abv.bg

121 СУ „Георги Измирлиев“ – Първи учебен ден – 15.09.2020г.