Подготвителна група

През учебната 2024/2025 година в 121 СУ ще бъдат приети 50 деца в две групи в полудневна организация.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ако Вашето дете е на възраст за подготвителна група, то при нас го очакват:

 • Опитни учители и специалисти
 • Занимания в приветливи и уютни стаи
 • Малки групи с много приятели
 • Възможност за включване в различни извънкласни дейности- чужд език, ментална аритметика, футбол, шахмат, народни танци, hip-hop, спортни танци и др.
 • Училищен плод, училищно мляко, здравословен обяд
 • Медицинско обслужване

Децата в подготвителна група с ПОЛУДНЕВНА организация имат следния дневен режим:

 • 8.00 до 9.00ч. – посрещане на децата
 • 9.00 до 9.30ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 9.30 до 9.50ч. – отдих и игри
 • 9.50 до 10.20ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 10.20 до 10.40ч. – отдих и игри
 • 10.40 до 11.10ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.10 до 11.45ч. – допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.45 до 12.30ч. – обедно хранене
 • 12.30 до 13.00ч. – организиран отдих и игри
 • 13.00 – 14.00ч. – изпращане на децата

ВАЖНО:

Приемът в подготвителните групи в училище се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата/Системата/ на територията на Столична община според графика на дейностите(дейностите по приема в подготвителна група са оцветени в жълто).

Следете в Системата обявяването на свободните места в детските градини и подготвителните групи в училищата.

Записването на класираните деца в подготвителна група се извършва в училище в определените за това срокове със следните документи:

 • Заявление, генерирано от Системата за прием /отпечатва се в канцеларията на училището/
 • Акт за раждане на детето(оригинал)
 • Документ за самоличност на всеки родител/настойник за сверяване на данните(оригинал)
 • Документи, удостоверяващи всички заявени обстоятелства при кандидатстване за даденото класиране в Системата

Уважаеми родители,

121 СУ „Георги Измирлиев“ организира ден на отворените врати. На този ден Ви запознаваме с учителите, които следващата учебна година ще поемат нашите най-малки ученици. Показваме материално-техническата база. Запознаваме Ви с организацията на обучение и възпитание в нашето училище и отговаряме на всички Ваши въпроси. Тази година планираме Денят на отворените врати в 121 СУ „Георги Измирлиев“ да се състои на 24 април 2024г., сряда.

Повече информация за деня на отворените врати можете да получите ТУК.