Подготвителна група

През учебната 2023/2024 година в 121 СУ ще се обучават деца в:

IV“а“ Подготвителна група/6г./- полудневна организация

IV“б“ Подготвителна група/6г./- полудневна организация

IV“в“ Подготвителна група/6г./- целодневна организация

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ако Вашето дете е на възраст за подготвителна група, то при нас го очакват:

 • Опитни учители и специалисти
 • Целенасочена подготовка за училище
 • Занимания в приветливи и уютни стаи
 • Малки групи с много приятели
 • Възможност за включване в различни извънкласни дейности- чужд език, футбол, шахмат, народни танци, hip-hop, спортни танци и др.
 • Училищен психолог, логопед и ресурсен учител
 • Училищен плод, училищно мляко, здравословен обяд
 • Медицинско обслужване

Децата в подготвителна група с ПОЛУДНЕВНА организация имат следния дневен режим:

 • 8.00 до 8.30ч. – посрещане на учениците
 • 8.30 до 9.00ч. – закуска
 • 9.00 до 9.30ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 9.30 до 9.45ч. – отдих и игри
 • 9.45 до 10.15ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 10.15 до 10.30ч. – отдих и игри
 • 10.30 до 11.00ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.00 до 11.15ч. – отдих и игри
 • 11.15 до 11.45ч. – допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.45 до 12.30ч. – обедно хранене
 • 12.30 до 13.00ч. – организиран отдих и игри
 • 13.00 – 14.00ч. – изпращане на децата

Децата в подготвителна група с ЦЕЛОДНЕВНА организация имат следния дневен режим:

 • 8.00 до 9.00ч. – посрещане на децата
 • 9.00 до 9.30ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 9.30 до 9.45ч. – отдих и игри
 • 9.45 до 10.15ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 10.15 до 10.30ч. – отдих и игри
 • 10.30 до 11.00ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.00 до 11.15ч. – отдих и игри
 • 11.15 до 11.45ч. – допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.45 до 12.30ч. – обедно хранене
 • 12.30 до 13.30ч. – организиран отдих и игри
 • 13.30 до 15.30ч. – обеден сън
 • 15.30 до 17.00ч. – занимания по интереси, организиран отдих и игри
 • 17.00 до 17.30ч.- изпращане на децата

ВАЖНО:

Приемът в подготвителните групи в училище се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата/Системата/ на територията на Столична община според графика на дейностите(дейностите по приема в подготвителна група са оцветени в жълто).

На 27 март 2023г. в Системата ще бъдат обявени свободните места в детските градини и подготвителните групи в училищата. Ще намерите нашето училище на две места в списъка, веднъж като „121 СУ-полудневна организация“, и втори път като „121 СУ-целодневна организация“.

Записването на класираните деца в подготвителна група се извършва в училище в определените за това срокове със следните документи:

 • Заявление, генерирано от Системата за прием /отпечатва се в канцеларията на училището/
 • Акт за раждане на детето (оригинал)
 • Документ за самоличност на всеки родител/настойник за сверяване на данните
 • Документи, удостоверяващи всички заявени обстоятелства при кандидатстване за даденото класиране в Системата

Уважаеми родители,

121 СУ „Георги Измирлиев“ организира ден на отворените врати. На този ден Ви запознаваме с учителите, които следващата учебна година ще поемат нашите най-малки ученици. Показваме материално-техническата. Запознаваме Ви с организацията на обучение и възпитание в нашето училище и отговаряме на всички Ваши въпроси. Тази година планираме Денят на отворените врати в 121 СУ „Георги Измирлиев“ да се състои на 25 април 2023г., вторник.

Ако искате да посетите нашето училище на 25 април 2023г., моля да попълните формата:

Форма за регистрация за деня на отворените врати/подготвителна група/

Чрез нея ще получим информация за броя на желаещите да ни посетят и ще имаме възможност за създаване на график за включването Ви в по-малки групи.

Формата за регистрация ще бъде активна до 13.00ч. на 20.04.2023г.

До 24 април 2023г. всеки регистрирал се ще получи обаждане от канцеларията на училището, за групата в която е разпределен.

За указване на съдействие на родителите от прилежащия район на училището, които изпитват затруднения при регистриране и кандидатстване в електронната платформа за прием на деца в подготвителна група, в 121 СУ „Георги Измирлиев“ ще има дежурни учители по следния график:

 • 26 април 2023г. от 09.00 до 11.00 часа
 • 16 май 2023г. от 09.00 до 11.00 часа

Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси. Задавайте ги на телефон 02/4236130 или на e-mail: sou121@abv.bg.