Подготвителна група

През учебната 2021/2022 година в 121 СУ ще се обучават деца в:

 • III Подготвителна група/5г./- полудневна организация – една група
 • IV Подготвителна група/6г./- целодневна организация – две групи (едната група продължава обучението си от предходната година III ПГ)
 • IV Подготвителна група/6г./- полудневна организация – една група

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ако Вашето дете е на възраст за подготвителна група, то при нас го очакват:

 • Опитни учители и специалисти
 • Целенасочена подготовка за училище
 • Занимания в приветливи и уютни стаи
 • Малки групи с много приятели
 • Игротека за весели игри и занимания по интереси
 • Възможност за включване в различни извънкласни дейности- чужд език, футбол, шахмат, карате, тайкуондо, гимнастика, модерен балет и др.
 • Училищен психолог, логопед и ресурсен учител
 • Безплатна закуска, училищен плод, училищно мляко, здравословен обяд
 • Медицинско обслужване

Децата в подготвителна група с ПОЛУДНЕВНА организация имат следния дневен режим:

 • 8.00 до 8.30ч. – посрещане на учениците
 • 8.30 до 9.00ч. – безплатна закуска
 • 9.00 до 9.30ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 9.30 до 9.45ч. – междучасие
 • 9.45 до 10.15ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 10.15 до 10.30ч. – междучасие
 • 10.30 до 11.00ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.00 до 11.15ч. – междучасие
 • 11.15 до 11.45ч. – допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.45 до 13.00ч. – обяд, организиран отдих, игри
 • 13.00 до 14.00ч. – изпращане на децата

Децата в подготвителна група с ЦЕЛОДНЕВНА организация имат следния дневен режим:

 • до 8.30ч. – посрещане на децата
 • 8.30 до 9.00ч. – закуска
 • 9.00 до 9.30ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 9.30 до 9.45ч. – междучасие
 • 9.45 до 10.15ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 10.15 до 10.30ч. – междучасие
 • 10.30 до 11.00ч. – основни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.00 до 11.15ч. – междучасие
 • 11.15 до 11.45ч. – допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
 • 11.45 до 12.30ч. – обедно хранене
 • 12.30 до 13.30ч. – организиран отдих, игри
 • 13.30 до 15.30ч. – обеден сън
 • 15.30 до 17.00ч. – занимания по интереси, организиран отдих, игри
 • след 17.00ч.- изпращане на децата

ВАЖНО: Приемът се извършва през централизираната електронна система за прием на деца в столичните детски градини и общински училища, съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Ръководство за работа със Системата и балообразуване.

На 29 март 2021г. в Системата ще бъдат обявени свободните места в детските градини и подготвителните групи в училищата. Ще намерите нашето училище на две места в списъка, веднъж като „121 СУ-полудневна организация“, и втори път като „121 СУ-целодневна организация“.

Записването на класираните деца в подготвителна група се извършва в определените срокове със следните документи:

 • Заявление, генерирано от Системата за прием /отпечатва се в канцеларията на училището/
 • Акт за раждане на детето (оригинал)
 • Документ за самоличност на всеки родител/настойник за сверяване на данните
 • Документи, удостоверяващи всички заявени обстоятелства при кандидатстване за даденото класиране в Системата

Уважаеми родители,

Години наред 121 СУ организира ден на отворените врати. В открити уроци децата от подготвителна група показват как учим и какво са научили, колко са пораснали и защо казваме, че са повече от готови да бъдат първокласници.
На деня на отворените врати Ви запознаваме с учителите, с материално-техническата база за най-малките ни ученици и отговаряме на всички Ваши въпроси.
Планираме тази година  Ден на отворените врати в 121 СУ „Георги Измирлиев“ да се състои на 28 април 2021г., сряда. Предвид спазване на противоепидемичните мерки, дори и да се възобновят присъствените занятия до тогава, няма да можем да направим открити уроци, на които да присъствате наживо. Ще Ви запознаем с учителите, материално-техническата база, организацията на обучение и ще отговорим на въпросите Ви.

Ако искате да посетите нашето училище на 28 април 2021г., моля да попълните формата:

Форма за регистрация/подготвителна група/

Формата за регистрация ще бъде активна до 23.59ч. на 23.04.2021г.

До 26.04.2021г. всеки регистрирал се ще получи обаждане от канцеларията на училището, за групата в която е разпределен.

Чрез нея ще получим информация за броя на желаещите да ни посетят и ще имаме възможност за създаване на график за включването Ви в по-малки групи.

За указване на съдействие на родителите от прилежащия район на училището, които изпитват затруднения при регистриране и кандидатстване в електронната платформа за прием на деца в подготвителна група, в 121 СУ „Георги Измирлиев“ ще има дежурни учители по следния график:

Дата

10.00 – 12.00ч.

13.30 – 15.00ч.

10.05.2021г., понеделник

Цветомира Димитрова

Елена Боянова

11.05.2021г., вторник

Снежана Павлова

Валентина Николова

11.05.2021г., вторник

Галина Тенева- директор

Галина Тенева- директор

12.05.2021г., сряда

Татяна Мишева

Светла Събева

13.05.2021г., четвъртък

Мадлен Добрева

Елена Боянова

14.05.2021г., петък

Цветомира Димитрова

Доротея Балабанова

17.05.2021г., понеделник

Снежана Павлова

Валентина Николова

18.05.2021г., вторник

Татяна Мишева

Светла Събева

20.05.2021г., четвъртък

Мадлен Добрева

Доротея Балабанова

26.05.2021г., сряда

Цветомира Димитрова

Елена Боянова

Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси. Задавайте ги на телефон 02/4236130 или на e-mail: sou121@abv.bg.