Заявление за отсъствие по домашни причини (чл. 62, ал. 1, т. 3 от Наредбата за приобщаващо образование).

Ученикът има право да отсъства по домашни причини до 15 дни в една учебна година, но не повече от 5 дни наведнъж.

Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.