Прием

Свободни места по класове за учебната 2021/2022 година:

 • III подготвителна група(5г.) – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)
 • IV подготвителна група(6г.) – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)
 • I клас – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)
 • II клас – 1 свободно място
 • III клас – няма свободни места
 • IV клас – няма свободни места
 • V клас – няма свободни места
 • VI клас – 1 свободнo място
 • VII клас – няма свободни места
 • VIII клас – няма свободни места/към 12.30ч. на 04 август 2021г./

IV КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В 8 КЛАС/02.08.2021г./:

За IV класиране в 121 СУ има:

В профил „2642 – Предприемачески – АЕ ИЕ/РЕ“ – 2 свободни места

В профил „2647 – Софтуерни и хардуерни науки – ИЕ АЕ“ – 4 свободни места

В 121 СУ „Георги Измирлиев“ комисията ще приема документи за участие в четвърто класиране на 3 август 2021г. от 8.00 до 13.00ч.

Обявяване на приетите ученици на 3 август 2021г. в 14.00ч.

Записване на приетите ученици на 3 август 2021г. от 14.00ч. до 16.00ч. и на 4 август 2021г. от 8.00 до 16.00ч.

 • IX клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ- няма свободни места
 • IX клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, ИЕ- 1 свободно място
 • IX клас профил „Предприемачески“- 2 свободни места
 • X клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ- 1 свободно място
 • X клас профил „Предприемачески“- 1 свободно място
 • XI клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ- 1 свободно място