Прием

Свободни места по класове за учебната 2022/2023 година/информация към 24.03.2023г./:

  • III подготвителна група(5г.) – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)
  • IV подготвителна група(6г.) – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)

  • V клас – няма свободни места
  • VI клас – няма свободни места
  • VII клас – няма свободни места
  • VIII клас – няма свободни места
  • IX клас – 2 свободни мястa,
  • X клас – 2 свободни места
  • XI клас – 2 свободни места
  • XII клас – няма свободни места