Прием

Свободни места по класове за учебната 2022/2023 година/информация към 05.08.2022г./:

 • III подготвителна група(5г.) – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)
 • IV подготвителна група(6г.) – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)

 • V клас – няма свободни места
 • VI клас – няма свободни места
 • VII клас – няма свободни места
 • VIII клас – няма свободни места
 • IX клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ– 2 свободни мястa,
 • X клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, ИЕ- 2 свободни места
 • X клас профил „Предприемачески“- 2 свободни места
 • XI клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ- 2 свободни места
 • XI клас профил „Предприемачески“- няма свободни места
 • XII клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ- 1 свободно място