Прием

Свободни места по класове за учебната 2023/2024 година:

IV подготвителна група(6г.) – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)

I клас – няма свободни места

II клас – няма свободни места

III клас – няма свободни места

IV клас – няма свободни места

V клас – няма свободни места

VI клас – няма свободни места

VII клас – няма свободни места

VIII клас – няма свободни места

IX клас – няма свободни места

X клас – 2 свободни места в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на испански език

XI клас – няма свободни места

XII клас – няма свободни места