Прием

Свободни места по класове за учебната 2024-2025 година:

IV подготвителна група(6г.), полудневна организация – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)

I клас – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)

II клас – няма свободни места

III клас – няма свободни места

IV клас – няма свободни места

V клас – няма свободни места

VI клас – няма свободни места

VII клас – няма свободни места

VIII клас – прием през Единна информационна система за изпити и прием(https://infopriem.mon.bg/)

IX клас – няма свободни места

X клас – няма свободни места

XI клас – 1 свободно място в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с първи чужд език английски език и втори чужд език испански език

XII клас – 2 свободни места в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на испански език с втори чужд език английски език