Прием

Свободни места по класове за учебната 2021/2022 година:

 • III подготвителна група(5г.) – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)
 • IV подготвителна група(6г.) – прием през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата(https://kg.sofia.bg)

 • I клас – няма свободни места
 • II клас – 1 свободно място
 • III клас – няма свободни места
 • IV клас – няма свободни места

 • V клас – няма свободни места
 • VI клас – 1 свободнo място
 • VII клас – няма свободни места
 • VIII клас – няма свободни места
 • IX клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ- няма свободни места
 • IX клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, ИЕ- 1 свободно място
 • IX клас профил „Предприемачески“- 2 свободни места
 • X клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ- 1 свободно място
 • X клас профил „Предприемачески“- 1 свободно място
 • XI клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“, АЕ- 1 свободно място