Обществен съвет

Ивайло Станчев, председател

e-mail: ivaylo.stanchev@capital.bg

____________________

Владимир Владов, представител на р-н Триадица

Мирослав Милев

Елена Касапинова

Зорница Драгостинова

Христо Трендафилов

Иван Виделов

Живка Зехирова

Христо Караджов