Училището

121 СУ обучава ученици от III подготвителна група до дванадесети клас в удобна и приветлива учебна среда. Разполага със самостоятелен учебен корпус за учениците от подготвителна група до ІV клас с всички функционални предимства:

 • класна стая за всяка паралелка
 • компютърна зала с интернет и мултимедия
 • системи за използване на електронни образователни ресурси в учебния процес
 • спортни зали и площадки
 • собствена площадка към всяка класна стая на подготвителна група и първи клас
 • кабинет за интерактивно обучение на правилата за безопасно движение по пътищата
 • игротека за весели игри и занимания по интереси
 • ученически стол
 • отделен бюфет за малките ученици
 • медицинско обслужване
 • училищен психолог
 • училищен логопед
 • училищен ресурсен учител

Учениците от V до ХІІ клас се обучават в отделен корпус, оборудван с необходимата учебно –техническа среда:

 • класна стая за всяка паралелка
 • кабинети по история, география, физика, химия, биология, музика, изобразително изкуство
 • кабинети по информационни и комуникационни технологии
 • физкултурен салон и фитнес

 121 СУ е едно различно място за учене и възпитание, защото:

 • осигуряваме едносменен режим на обучение за всички свои ученици от I до XII клас
 • целодневната организация на обучение за учениците от I до VII клас
 • втори чужд език по избор за учениците от V до XII клас
 • допълнителни часове по български език, математика, чужд език
 • извънкласни дейности по избор

121 СУ осигурява надеждна охрана на своите ученици:

 • физическа охрана за времето на учебните занятия
 • денонощно видеонаблюдение и СОТ