Осми клас

За V етап на класиране за прием в VIII клас в 121 СУ „Георги Измирлиев“ свободни места няма.

Обучението за всички ученици в 121 СУ, от I до XII клас, е само 1-ва смяна, предиобед.

За учебната 2023/2024 година 121 СУ „Георги Измирлиев“ обявява прием в четири паралелки в следните профили:

„СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ИСПАНСКИ ИЛИ РУСКИ(по избор на ученика)

Профилиращи предмети:

 • информатика
 • информационни технологии

Балообразуване:

НВО БЕЛ х 2 + НВО Математика х 2 + ИТ + Математика


„ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ИСПАНСКИ ИЛИ РУСКИ(по избор на ученика)

Профилиращи предмети:

 • информационни технологии
 • предприемачество
 • география

Балообразуване:
НВО БЕЛ х 2 + НВО Мат. х 2 + География + Чужд език


„ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ

Профилиращи предмети:

 • информационни технологии
 • предприемачество
 • география

Балообразуване:

НВО БЕЛ х 2 + НВО Математика х 2 + География + Чужд език


„ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ИСПАНСКИ ИЛИ РУСКИ(по избор на ученика)

Профилиращи предмети:

 • история и цивилизации
 • география и икономика

Балообразуване:

НВО БЕЛ х 3 + НВО Математика х 1 + История + География


ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ/НВО/ В 7 КЛАС:

 • Български език и литература – 13 юни 2023г., начало 9.00 часа
 • Математика – 16 юни 2023г., начало 9.00 часа

! Инструктаж за ученика, явяващ се на изпит от НВО

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на
ученици в VIII клас/тези изпити са пожелание и участват в балообразуването само на някои от училищата по изкуствата и спорта/:

 • Изобразително изкуство – 20.06.2023г.
 • Музика – 21.06.2023г.
 • Физическо възпитание и спорт – 22 – 23.06.2023г.

Срокът за подаване на заявления за явяване на някой от тези изпити е 22 – 30.05.2023г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С ПОЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ДЕЙНОСТСРОК
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII01 – 17.02.2023г.
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите22 -30.05.2023г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способноститедо 9.06.2023г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВОдо 9.06.2023г.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.до 9.06.2023г.
НВО по БЕЛ13.06.2023г., 9.00ч.
НВО по математика16.06.2023г.., 9.00ч.
НВО по чужд език(по желание на ученика)14 юни 2023г.
Определяне на началния час на съответния изпит за проверка на способностите и публикуване на информация за датата, часа и мястото на провеждането му на интернет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в сградата на училищетонай-късно до три дни преди провеждане на съответния изпит
Провеждане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство20.06.2023г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по музика21.06.2023г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по спорт22 – 23.06.2023г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.до 28.06.2023г.
Оценяване на изпитните работи от НВО  до 27.06. 2023г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 28.06.2023г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С КАНДИДАТСТВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ

Документи за участие в класирането се подават в Електронната платформа за прием на ученици в 8 клас.

Тук ще бъде публикуван спусък с училища-гнезда за оказване на съдействие при кандидатстване, след излизане на заповед на министъра, около 20 юни 2023г.

Следете актуална информация свързана с Държавния план-прием за 2023/2024 учебна година на сайта на РУО-София-град.

Държавен ПЛАН-ПРИЕМ СОФИЯ-ГРАД за учебната 2023/2024 година ще бъде публикуван тук след утвърждаването му от МОН.

Уважаеми родители,

Скъпи кандидат-гимназисти,

121 СУ „Георги Измирлиев“ организира ден на отворените врати. На този ден Ви запознаваме с учителите, които преподават в гимназиален етап, показваме материално-техническата база, запознаваме Ви с организацията на обучение и възпитание в нашето училище и отговаряме на всички Ваши въпроси. Тази година планираме Денят на отворените врати в 121 СУ „Георги Измирлиев“ да се състои на 25 април 2023г., вторник.

Ако искате да посетите нашето училище на 25 април 2023г., моля да попълните формата:

Регистрационна форма за деня на отворените врати, 25.04.2023г.

Формата за регистрация ще бъде активна до 13.00ч. на 20.04.2023г.

До 24.04.2023г. всеки регистрирал се ще получи обаждане от канцеларията на училището, за групата в която е разпределен.

Оставаме на разположение за въпроси на тел: 02 423 61 30

Успех на кандидат-гимназистите!