Осми клас

За учебната 2021/2022 година 121 СУ „Георги Измирлиев“ обявява прием в следните профили:

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ИСПАНСКИ ЕЗИК

 • профилиращи предмети:
       – информатика
       – информационни технологии
 • начин на балообразуване:
       – удвоения резултат от теста по български език и литература
       – удвоения резултат от теста по математика
       – оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование
       – оценка по математика от свидетелството за основно образование

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК РУСКИ ЕЗИК

 • профилиращи предмети:
       – информатика
       – информационни технологии
 • начин на балообразуване:
       – удвоения резултат от теста по български език и литература
       – удвоения резултат от теста по математика
       – оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование
       – оценка по математика от свидетелството за основно образование

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ПО ИЗБОР (АНГЛИЙСКИ ИЛИ РУСКИ ЕЗИК)

 • профилиращи предмети:
       – информатика
       – информационни технологии
 • начин на балообразуване:
       – удвоения резултат от теста по български език и литература
       – удвоения резултат от теста по математика
       – оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование
       – оценка по математика от свидетелството за основно образование

ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ПО ИЗБОР(ИСПАНСКИ ИЛИ РУСКИ ЕЗИК)

 • профилиращи предмети:
       – предприемачество
       – информационни технологии
 • начин на балообразуване:
       – удвоения резултат от теста по български език и литература
       – удвоения резултат от теста по математика
       – оценка по география и икономика от свидетелството за основно образование
       – оценка по чужд език от свидетелството за основно образование

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

ДЕЙНОСТСРОК
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII15 – 19 февруари 2021г.
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите27 – 28 май 2021г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способноститедо 07 юни 2021г.
НВО по БЕЛ16.06.2021г
НВО по математика18.06.2021г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство21 юни 2021г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по музика22 юни 2021г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по спорт23 – 24 юни 2021г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.до 25 юни 2021г.
Оценяване на изпитните работи от НВО  19 – 27 юни 2021г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 28 юни 2021г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способноститедо 01 юли 2021г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образованиедо 02 юли 2021г.
Подаване на документи за участие в приема(за първо класиране) 05 – 07 юли 2021г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 13 юли 2021г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранедо 16 юли 2021г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2021г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22 юли 2021г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23 юли 2021г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2021г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2021г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2021г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02 август 2021г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране- определя се от директора за всяко конкретно училищедо 10 септември 2021г.

Документи за участие в класирането се подават в Електронната платформа за прием на ученици в 8 клас.

В 121 СУ „Георги Измирлиев“ на Ваше разположение ще е екип от информатици, които да Ви окажат съдействие за правилно попълване и подаване на заявлението за участие в приема. Учителите от екипа ще помагат на всеки, който има нужда от разяснение или помощ с електронната платформа, независимо дали е ученик на 121 СУ и независимо дали ще кандидатства в 121 СУ.

След утвърждаване на Държавния план-прием за 2021/2022 учебна година, паралелките за София по профили, професии, форма на обучение и чужд език ще бъдат публикувани на сайта на РУО-София-град.

Оставаме на разположение за въпроси на тел: 02 423 61 30

Успех на кандидат-гимназистите!