График за провеждане на консултации за втори срок на учебната 2022/2023 година в НАЧАЛЕН ЕТАП