Дистанционно обучение

Със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата, както и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

Със заповеди № РД09-3457/ 26.11.2020 г. и № РД09-3464/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев се взема решение, че в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците от всички възрастови групи, както и на децата записани за предучилищно образование, следва да се осъществява дистанционно в електронна среда.

Също така, със заповед на на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев Коледната ваканция на учениците се удължава от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г.