Състезание по баскетбол

Програма: „Развитие на физическото въспитание и спорт“

Дата: 29.10.2021г.

Събитие: Състезание по баскетбол

На 29.10.2021г. в 121 СУ „Георги Измирлиев“, се проведе състезание по баскетбол за учениците от прогимназиален етап 5-7 клас. То бе организирано и проведено от учителите по ФВС, като част от проекта на 121 СУ към Програмата за развитие на физическото въспитание и спорт.

Децата бяха изключително щастливи, че успяха да приложат уменията си в състезателна обстановка. С много хъс и желание, учениците дадоха всичко от себе си по време на мачовете. 

Учителите по ФВС бяха щастливи и горди от активността и желанието, с което децата взеха участие в състезанието. Надяват се, че с такива инициативи и мероприятия, ще помогнет на децата да придобият навици за системни занимания с физически упражнения и спорт.