Computer-Science

Компютърно обучение

Ние вярваме, че компютърното обучение е изключително важно за нашите ученици. То им дава възможност да научават повече за света и всичко, което се случва в него. Компютърните умения, които децата придобиват, им дават повече възможности да се реализират успешно във всяка една сфера, която един ден ще изберат за своето развитие. Tъй като в съвременния свят познаването на технологиите става все по-небходимо за всеки от нас, ние подготвяме нашите възпитаници за предстоящите пред тях предизвикателствата.

Какво получават нашите ученици наред с техническите умения, които придобиват?

Една от ползите на компютърното обучение е, че то повишава ефективността на учениците. То не само им помага по-лесно да обработват и съхраняват данни, но също така разширява техните възможности да правят проучвания по най-разнообразни проекти посредством възможностите на интернет. Не на последно място, използвайки компютърните технологии, нашите ученици могат да комуникират със свои връстници по цял свят, с които да обменят знания и опит в различни области.

121 СУ „Георги Измирлиев“ разполага с 3 изцяло оборудвани компютърни кабинета, в които нашите квалифицирани учители предават своите знания на малки и големи ученици. Голяма част от класните стаи са оборудвани с мултимедийни проектори, които допринасят за представянето на учебния материал по един по-интересен и достъпен начин.

Национална програма „Образование за утрешния ден“