Обучение – януари 2021г.

Със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов се удължава срокът на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

От 4.01.2021 г. се разрешават присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас

Със заповед № РД09-3610/31.12.2020 г.  на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев се взема решение, че в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5 до 12 клас следва да се осъществява дистанционно в електронна среда.