Присъствено обучение на ротационен принцип, февруари-март 2021г.

От 04.02.2021г. в училище се върнаха учениците от 7., 8. и 12 клас. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще продължат присъственото си обучение на ротационен принцип.

Графикът в 121 СУ „Георги Измирлиев“ е следният:

От 4 до 17 февруари – присъствени часове за 7., 8. и 12. клас

От 18 февруари до 2 март – присъствени часове за 5., 10. И 12 клас

От 4 до 17 март – присъствени часове за 6., 9., 10. и 12. клас

Децата от ПГ и учениците от начален етап продължават да учат присъствено с редовни часове.

След получени указания от РУО-София-град с писмо №РУO1-4133/03.02.2021г. относно организацията за провеждане едновременно на присъствени учебни часове и на часове в електронна среда се налага промяна в графика на учебните часове за класовете в прогимназиален и гимназиален етап: