Заседание на Обществения съвет на 121 СУ „Георги Измирлиев“

Уважаеми членове на Обществения съвет към 121 СУ,  

Въз основа на чл. 18, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на Обществения съвет към 121 СУ, което ще се проведе онлайн на 18 ноември 2021 г. от 19:00 ч. 

Приложено вижте проекта за дневен ред на заседанието.

Поздрави!

Ивайло Станчев,

Председател на ОС на 121 СУ

ДНЕВЕН РЕД

за заседание на Обществения съвет към 121 СУ

на 18 ноември 2021 г.

  1. Организиране на подписка за включването на цялостно саниране на сградата на 121 СУ в бюджета на Столична община за 2022 г.
  2. Разходване на бюджет 2021
  3. Разни.