От 21.10.2021г., четвъртък, обучение от разстояние за всички ученици от I до XII клас

От 21.10.2021г., четвъртък, до второ нареждане в обучение от разстояние в електронна среда преминават всички ученици от I до XII клас.

Подготвителните групи в училище продължават присъствено.

График на учебните часове: