Възстановяване на присъственото обучение?

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно писмо №9105-382/05.11.2021г. на акад. Николай Денков- министър на образованието и науката, присъственият образователен процес може да бъде възобновен при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на условията:

1. доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване  на учениците.

2. писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19 от детето/преди по-малко от 365 дни/.

3. учителите и служителите от училището отговарят на условията за безопасна училищна среда.

В срок до 12.00 часа на 08.11.2021г., понеделник, родителите, които са съгласни присъственият учебен процес да бъде възобновен при условие на тестване два пъти седмично на учениците в училищна среда, да попълнят и внесат в училище Декларация- Приложение 2.

Децата със специални образователни потребност ще бъдат тествани от родител в домашни условия. Моля, родителите на деца със СОП, да попълнят  Декларация- Приложение 3. и я внесат в училище в същия срок.

Декларация можете да попълните и на място в училище в понеделник, 08.11.2021г., от 08.00ч. до 12.00ч.

Важно е да знаете, че:

1. За родителите, които НЕ внесат декларация за съгласие в посочения срок, се счита, че са ПРОТИВ възобновяване на присъствен учебен процес при условие на провеждане на тестове два пъти седмично в училище.

2. Възобновяване на присъствения учебен процес ще е възможен само за паралелките, в които над 50% от родителите на учениците са дали съгласие за тестване на децата или са предоставили документ за преболедуване на COVID-19 от детето/преди по-малко от 365 дни/.

3. Паралелки с под 50% декларации за съгласие/валиден документ за преболедуване, продължават обучение в електронна среда от разстояние.

4. Децата, чийто родители не са дали съгласие /не са попълнили и предали в срок декларация/ продължават обучение в електронна среда от разстояние, независимо дали присъственият процес за паралелката е възобновен. Включване на детето в присъствения учебен процес е възможно след попълване на декларация поне два дни преди връщането на детето. На детето ще бъде направен тест преди въвеждането му в паралелката.

Обучителни видеоклипове предоставени от МОН:

https://bntnews.bg/news/kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-snimki-video-1174093news.html

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244651-mon-demonstrira-kak-shte-se-testvat-nay-malkite-uchenitsi-video

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE_DECA_3_1636038043-1.mp4

https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/демонстрация-как-се-правят-двата-щадящи-теста-одобрени-от-здравните-власти/369782131403804/