Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Културните институции като образователна среда“ 

Защо е необходима тази програма?

121 СУ „Георги Измирлиев“ кандидатства по три от шестте модула на Програмата и спечели максимално финансиране и по трите модула.

Модулът „Културните институции като образователна среда“ е насочен към:

• обогатяване общата култура на учениците
• създаване на условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви
• осигуряване на възможности за използване на културните институции като образователна среда
• повишаване на грамотността, критичното и аналитично мислене
• създаване на интерес и любов към литературата и културните ценности
• създаване на интерес и любов към изкуството
• подпомагане на учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници
• осмисляне на свободното време на ученика, развиване на въображението и креативността

За тази учебна година 118 наши ученици от III и IV клас участваха в музикално-образователната програма „Фортисимо в клас“. В 32 учебни часа, чрез Максим Ешкенази и Софийската филхармония, децата имаха възможност да се запознаят с различни музикални инструменти, да се докоснат до тях, да преживеят музиката.

„Фортисимо в клас” е детска образователна програма, която по забавен начин запознава учениците от 1 до 7 клас с основните симфонични инструменти: цигулка, флейта, валдхорна, тромпет, виолончело, китара, както и с традиционния за българския фолклор инструмент – гъдулка и съвременното изкуство бийтбокс.

Тази новаторска програма за обучение по музика разнообразява по съвременен начин традиционните учебни часове по музика в училище. Провеждат се уроци в часовете по музика през цялата учебна година. В обектива на всеки урок вниманието на учениците е насочено към историята и най-характерните особености на дадения инструмент, както и многобройните негови приложения в различните музикални жанрове, както и класически, така и съвременни. Към този фокус се добавя творческото въображение на всяко дете и неговото активно участие в часа по музика, с изяви в множество образователни и същевременно развлекателни игри, като всеки един участващ може да се докосне истински до инструмента и да опита за първи път как се ражда музиката.

В края на учебната година се провежда заключителен концерт с участието на Софийска филхармония и солисти – преподавателите, които са запознавали през годината учениците с отделните инструменти.

Основни цели на Фортисимо:

  1. Представяне и запознаване на учениците с музикалните инструменти, тяхната история, специфични особености и приложения в различни музикални жанрове.
  2. Запознаване на учениците с различни композитори и музикални дейци.
  3. Стимулиране творческото въображение и активност на учениците в часовете по музика.
  4. Изграждане на положително отношение към музикалното изкуство.
  5. Разширяване на музикалните предпочитания на учениците чрез акцентиране над некомерсиалните жанрове в музиката.