Чужди езици

Езиковото обучение в 121 СУ „Георги Измирлиев“ заема важна част от нашата учебна програма. Независимо какви планове за бъдещето имаме за нашите деца, говоренето на повече от един език е винаги умение, което може да им бъде полезно. Чуждите езици предоставят не само възможност да комуникираме свободно с хора от цял свят, но дават и възможност да опознаем по-добре различните култури и обичаи на други народи.

Едно от очевидните предимства на изучаването на чужди езици е възможността децата да комуникират със свои връстници от цял свят по най-разнообразни теми и проекти, към които те проявяват интерес. 121 СУ „Георги Измирлиев“ стимулира провеждането на различни програми, в които наши ученици и учители обменят ценен опит с други училища, както в България, така и от други държави.

Също така, общоизвестен факт е, че чуждите езици се научават много по-лесно в детска възраст. 121 СУ „Георги Измирлиев“ е известно с ранното си чуждоезиково обучение по англиийски, испански и руски език, което стартира още от първи клас. Ние разполагаме с квалифицирани специалисти, които да представят материала по достъпен начин на децата от различните възрастови групи. В допълнение, ние работим и с наши външни партньори, съвместно с които даваме възможност на учениците да посещават и извънкласни форми на обучение по чужди езици.

Не на последно място, обучението по чужди езици дава на нашите възпитаници по-добри перспективи за кариерна реализация след завършване на своето образование. В съвременния глобален свят, в който живеем, свободното използване на най-разпространените чужди езици е ключов фактор при намирането на поле за професионално развитие в почти всяка една сфера.