Ръководство

Галина Тенева-Недева, директор

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Математика и информатика, магистър

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Счетоводство и контрол, магистър

III ПКС, ДИУУ София

тел. 02 426 37 30

Приемно време:

Вторник: 10.00 – 12.00ч.

Четвъртък: 13.00 – 15.00ч.


Тошка Вълчева, заместник-директор

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогикa, магистър

II ПКС, ДИУУ София

тел. 02 423 15 08


Неделчо Жейнов, заместник-директор

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Философия, бакалавър

IV ПКС, ДИУУ София

тел. 02 423 61 30