Екип

Учители в подготвителна група

Доротея Балабанова, учител в подготвителна група

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Предучилищна и начална педагогика, магистър

IV ПКС, ДИУУ София


Цветомира Димитрова, учител в подготвителна група        

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Предучилищна и начална педагогика, социална педагогика, магистър

V ПКС, ДИУУ София


Борислава Капсарова-Колева, учител в подготвителна група

Национална музикална академия „Професор Панчо Владигеров“, Музикална педагогика, магистърУчители в начален етап

Елена Боянова, главен учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогика, магистър

IV ПКС – ДИУУ София


Христина Колева, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  Начална педагогика, магистър

IV ПКС, ДИУУ София


Светлана Трифонова, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогика, магистър


Здравка Савчева, учител в начален етап

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Български език и руски език, Начална училищна педагогика, магистър


Антоанета Хаджова, учител в начален етап

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Начална педагогика, магистър

II ПКС, ДИУУ София


Ева Мострова, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогика, магистър

V ПКС, ДИУУ София


Ива Иванова, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Социална педагогика, магистър


Румяна Куманова, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогика, бакалавър

IV ПКС, ДИУУ София


Гергана Недева, учител в начален етап

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Начална педагогика, магистър

IV ПКС, ДИУУ София


Анета Владимирова, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Предучилищна и начална педагогика, магистър

IV ПКС, ДИУУ София


Валентина Николова, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална училищна педагогика, магистър


Светла Събева, учител в начален етап

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Начална училищна педагогика, бакалавър

III ПКС – ДИПКУ СЗ


Таня Василева, учител по английски език в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална педагогика, Английски език, магистър

IV ПКС, ДИУУ София


Каролина Петкова, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, История и философия, бакалавър


Мелиха Бонгуева, учител в начален етап

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, начална училищна педагогика, магистър

II ПКС, ДИУУ София,


Теодора Борисова, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, География, бакалавър


Румяна Генчева, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Предучилищна и начална училищна, магистър


Цветелина Вельовска, учител по музика, учител в начален етап

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Музикална педагогика

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Начална училищна, магистър


Надежда Величкова, учител в начален етап

ХМУ- София, Биотехнологии, магистър

СУ-магистър. Предучилищна и начална училищна педагогика

IV ПКС, ДИУУ София


Снежана Павлова, учител в начален етап

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Начална и предучилищна педагогика, магистър


Таня Невлева, учител в начален етап

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Предучилищна и начална педагогика, магистър

V ПКС, СУ София


Александър Колев, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Предучилищна и начална училищна педагогика,  бакалавър


Мадлен Добрева, учител в начален етап

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Начална училищна педагогика с чужд език, бакалавър


Татяна Мишева-Танева, учител в начален етап

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Предучилищна и начална училищна, магистър       

V ПКС – ДИУУ София


Божидар Божиков, учител в начален етап

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Начална училищна педагогика, магистър – Благоевград


Учители в прогимназиален и гимназиален етап

Наталия Войнова, учител по български език и литература

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Българска педагогика, магистър

II ПКС, ДИУУ София


Гергана Милева, учител по български език и литература

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Български език и история, бакалавър

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Медийни комуникации, магистър


Лиляна Попова, учител по руски език

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Български език и Руски език, магистър

IV ПКС, ДИУУ София


Росица Пандарска, учител по английски език

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българска филология, магистър

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Английска филология, магистър       

V ПКС, ДИУУ София


Лиляна Ценова, учител по английски език

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Български език и литература, История, магистър

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Английски език и литература, магистър


Кирил Ламбрев, учител по английски език

Нов български университет, Англицистика, бакалавър


Величка Чаракчиева, учител по английски език

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Приложна лингвистика, бакалавър


Теодора Кирова, учител по испански език

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Испанска филология, бакалавър


Николай Георгиев, учител по испански език

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Испанска филология, доктор


Гюлвер Пирова, учител по математика и информатика

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Математика и информатика, магистър

IV ПКС, ДИУУ София


Георги Христов, учител по математика и информатика

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Педагогика на обучението по математика и информатика, магистър. Международни политически отношения и сигурност, доктор


Челси Соколова, учител по математика и информатика

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  Математика и информатика, бакалавър


Радослав Радков, учител по история

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, История, магистър


Ваня Иванова, учител по география

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, География, магистър

V ПКС, ДИУУ София


Евелина Иванова, учител по биология и физика

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биолог, Методология на обучението по физика и астрономия,  магистър


Лора   Ковачева, учител по химия

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Химия, магистър

II ПКС, ДИУУ София


Люба  Петрова, учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Изобразително изкуство, магистър

V ПКС, ДИУУ София


Весилина Иванова, учител по физическо възпитание и спорт

Национална спортна академия, Физическо възпитание и спорт, магистър

V ПКС, ДИУУ София


Мирослав Герджиков, учител по физическо възпитание и спорт

Национална спортна академия, Физическо възпитание, магистър

Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Национална сигурност и отбрана


Радослав Георгиев, учител по физическо възпитание и спорт

Национална спортна академия, Физическо възпитание, бакалавър


Ресурсно подпомагане

Елица Човалинова, училищен психолог

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Психолог, бакалавър


Петя Узунова, ресурсен учител, логопед

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Специална педагогика, магистър

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Логопед, магистър


Администрация

Татяна Дачева, главен счетоводител

тел. 02 423 58 42


Румяна Боярова, библиотекар-домакин

тел. 02 423 61 30


Виолета Големанова, технически секретар

тел. 02 423 61 30


Ренета Петкова, медицинска сестра

тел. 02 423 52 68