1 и 2 април 2021г. са учебни дни.

На 1 и 2 април 2021г. обучението продължава в електронна среда от разстояние.

Учениците от XII клас ще учат онлайн и на 5, 6 и 7 април 2021г.

След ваканцията, на 12.04.2021г., в училище се връщат всички децата от подготвителна група и учениците от начален етап(I – IV клас).

Очаква се през априлската ваканция Министерството на образованието и науката да изработи нов график за присъствено обучение на ротационен принцип за класовете от прогимназиален и гимназиален етап(V – XII клас).

Графикът на учебните часове за 1 и 2 април 2021г. остава без промяна: