Обучение в електронна среда

Със заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата, както и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

Със заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев се взема решение, че в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от всички възрастови групи, както и на децата записани за предучилищно образование, следва да се осъществява дистанционно в електронна среда.

Очаква се решение на Столична община обучението в електронна среда да бъде удължено до 02.04.2021 г.

Предвидените ученически олимпиади и състезания за този период от време се отлагат. Новите дати ще бъдат определени до 8 април.

График на учебните часове за периода на дистанционно обучение.