3б клас: „Обичаме часовете по технологии!“

Ние, учениците от 3б клас, обичаме часовете по технологии и предприемачество и изобразително изкуство. Обичаме ги, защото в тях измисляме и споделяме оригинални идеи, въображението ни пътува на воля и ни помага да творим. В часовете по изкуства работим в екип, помагаме си, задружни сме и приятелствата ни укрепват. Забавляваме се и откриваме прекрасни качества и у себе си, и у другите!