Устойчиво развитие

Устойчивото развитие има за цел да отговори на потребностите на настоящото поколение, без да излага на риск способността на бъдещите поколения, да посрещат собствените си нужди. То се базира на цялостен подход, обединяващ икономически, социални и екологични мерки, които се подсилват взаимно.

В 121 СУ „Георги Измирлиев“ вярваме, че да разговаряме с децата за устойчиво развитие е изключително важно. Първото, което трябва да направим, е да помогнем на децата да разберат какво всъщност означава това. Макар и широко понятие, всичко се свежда до разбирането на въздействието, което имаме върху планетата Земя, и това, което оставяме за бъдещите поколения.

Устойчивото развитие може да обхване редица неща – от рециклиране до градинарство, както и находчивост с продукти и предмети, които използваме. Ето как можем с лесни и забавни дейности да възпитаме у нашите деца отговорност към нашата планета.

Едно от най-лесните и приятни занимания е просто да играем с децата навън. Винаги, когато времето и програмата позволяват, ние провеждаме занимания с децата на открито. Ако се научат да оценят какво им дава природата, самите те ще имат желание да се грижат за нея.

Засаждането на дърво е от най-хубавите неща, които можем да направим заедно с децата за природата. Дърветата допринасят за околната среда, като осигуряват кислород, подобряват качеството на въздуха, подобряват климата, пречистват водата, запазват почвата и поддържат дивата природа. По време на процеса на фотосинтеза дърветата поемат въглероден диоксид и произвеждат кислорода, който дишаме.

Като част от обучението по Околен свят, ние обясняваме на децата колко вредно за планетата е замърсяването на водата и въздуха и защо разделното събиране на отпадъци и рециклирането помагат за опазването на природата.

А какво по-забавно от това в час по Технологии да използваме пластмасова кутийка, за да направим детска касичка или да построим цял град от картонени опаковки на продукти. Децата не само научават значението на повторното използване на предмети, но и откриват сами начини за иновации, като гледат на обикновените предмети от нова по-забавна перспектива.

Ние искаме да предадем на учениците, че грижата за нашата планета е задача на всички нас и по този начин да възпитаме едни отговорни млади хора.