STEM център в 121 СУ

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.

Защо е важна тази програма?

  • Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
  • Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот;
  • Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
  • Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

За включвне в Проекта кандидатстваха над 500 училища от цяла България. 121 СУ „Георги Измирлиев“ е едно от 50 училища, които успешно защитиха своята визия за образователна STEM среда с поглед в бъдещето.

В 121 СУ ще бъде ремонтирано цялото източно крило на трети етаж в голямата сграда, съобразено с всички изисквания на Проекта. Ще бъдат обособени кабинет по програмиране и роботика, кабинет по виртуална и добавена реалност с различни нива и кътове, фоайе, коридор със зони за активност и санитарни помещения.

Работен идеен проект на STEM центъра: