Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата

Този модул цели:

• Формиране на начални представи за пътната среда
• Формиране на умения за безопасно поведение на пътя
• Формиране на култура на поведение на пътя
• Изграждане и развиване на защитни механизми спрямо опасностите от пътната среда
• Развиване на сетивните възприятия (зрение, слух, възприятия за време и пространство) на учениците за безопасно поведение на пътя
• Подпомагане на процеса за развитие на концентрацията на вниманието и паметта на дисциплинирано и отговорно поведение на пътя
• Формиране на знания и умения за безопасно придвижване, пресичане на пътен светофар и пешеходна пътека

Отборът на 121 СУ отново зае почетното ПЪРВО МЯСТО в междуучилищното състезание по безопастност на движението.