Галина Генчева Тенева-Недева

I. Образование и стаж

Образование:

Магистърска степен по Математика и информатика, Професионална квалификация „Учител“, СУ „Св. Климет Охридски“, гр. София

Магистърска степен по Счетоводство и контрол, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Професионално-педагогическа специализацияМениджмънт в образованието“, СУ „Св. Климет Охридски“, гр. София

Трудов стаж:

1999 – 2009г.: Учител по информатика и информационни технологии, ТО „Княгиня Мария Луиза“, гр. София

2009 – 2017г.: Учител по математика и информатика, 121 СОУ „Георги Измирлиев“, гр. София

2017г. – до момента: Директор на 121 СУ „Георги Измирлиев“, гр. София

„Песимистът се оплаква от вятъра. Оптимистът се надява на промяна на времето. Реалистът поставя платна.“

Уилям Артър Уорд

II. Моето училище

Представяне на моето училище: https://www.youtube.com/watch?v=JO6JlccMeqw

II.1. Създаване

121 СУ „Георги Измирлиев“ се намира в южните части на София на територията на р-н Триадица, в полите на Витоша. С удобна локация, но далеч от шумни и прашни булеварди. Училището има голям и зелен двор с много иглолистни и широколистни дървета и зелени площи.

Училището се състои от два корпуса- корпус „Начален етап“ и корпус “Прогимназиален и гимназиален етап“, свързани по между си с топла връзка.

 Училището е открито през далечната 1972г. и тази година отбеляза своята 50-годишнина. Открито е като основно училище „Лилия Карастоянова“, а 10 години по-късно става средно училище.

През 1991г., с духа на новото време, патрон на училището става Георги Измирлиев- Македончето, един от най-активните последователи на святото дело на Левски. Нашето училище с гордост носи името на този пламенен революционер, отдал живота си на святата цел. Помним делото и саможертвата му!

В България има три училища, които носят името „Георги Измирлиев“- в Благоевград, в Горна Оряховица и нашето, в София.

II.2. Постижения

В своята 52-годишна история нашето училище е  имало хиляди поводи за гордост. Хиляди успели и щастливи хора са тръгнали от тук. Познати в медийното пространство личности в момента са Силвия Пеева- актриса. Димитър Павлов- журналист, Илияна Раева- спортист, Иван Звездев- спортист и кулинар и много други. Към настоящият момент родители на наши ученици са известни спортисти, актьори, певци…

Голяма наша гордост са нашите ученици, които се връщат като учители в своето училище- Елена Боянова- главен учител начален етап, Христина Колева и Александър Колев- майка и син и двамата ученици и понастоящем и учители в 121 училище, Весилина Иванова- учител по ФВС, Мадлен Добрева- начален учител.

Нашето училище не е кандидатствало и не е със статут „иновативно“ училище по смисъла на закона. Добавянето на една дума в името на училището не го прави иновативно и модерно. Такова го правят неговите учители и методите им на работа. Аз и моят екип вярваме, че държим правилната посока и наблягаме не на думите, а на делата.

Нашето училище разполага с един от най-модерните STEM центрове в България с кабинет по виртуална и добавена реалност, кабинет по програмиране и роботика и кабинет по природни науки. Два нови кабинета по софтуерни и хардуерни науки оборудвани с All-in-one PC. Организират се извънкласни дейности по шах-мат,  ментална аритметика, програмиране и роботика. Всички класни стаи са снабдени с интерактивни дисплеи или мултимедийни проектори. В училището се работи със Z-space и Moza Book. Средната възраст на персонала е под 40 години- това е което прави училището модерно, иновативно. Не абревиатурата.

Нашето училище е пионер в добри образователни практики. Първи в България въвеждаме целодневна организация на учебния в три модула- организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси, добре позната и разпространена днес като „Вариант 1 на ЦДОУД“. Първи в София през 1989 година най-малките ни ученици започват обучение в новоизградения корпус специално проектиран за нуждите на най-малките ученици със седем „зелени“ класни стаи. Първи в София въвеждаме ранното чуждоезиково обучение с фондации „Ламартин“ и „Св.Св. Кирил и Методий“.

II.3. Какво ни отличава

Нашето училище е насочено към учениците. Нашето училище е уникално, защото:

  • в него обучават деца от всички етапи- от подготвителна група до 12 клас
  • всички основни учебни часове за всички класове са само сутрин
  • осигурява целодневна организация на учебния ден за всички желаещи ученици от 1-ви до 7-ми клас
  • всички класни стаи и кабинети са специално проектирани и оборудвани за нуждите на учениците в съответната възраст
  • пред класните стаи на първи клас има специално обособени площадки за отдих, игри и провеждане на някои учебни предмети на открито, на които се излиза директно от класната стая.
  • разполага с физкултурен салон и 3 спортни зали
  • модерните STEM-център
  • има огромен зелен двор
  • предлага 13 извънкласни дейности
  • и не на последно място позитивната училищна среда

Децата на 121 СУ определиха своето училище като „Училището на щастливите деца!“. Нашата цел- да държим пътя, по който вървим. Защото нищо друго няма смисъл, ако децата ни не са здрави и щастливи.

II.4. Защо родителите и учениците да ни се доверят?

Защото поставяме учениците на първо място.

Защото не заобикаляме проблемите, а ги решаваме.

Защото в нашето училище има позитивна училищна среда.

Защото заедно можем повече!

Всяка година на 15. септември се обръщам към родителите с думите, че образованието е нещо, в което успяваме само  когато сме истински, и когато сме заедно, и че децата ни нямат нужда от размахване на пръст и поучения, а от добър пример. Родителят трябва да е активен участник в училищния живот.

II.5. Как да ни намерите

На официалната ни web страница: https://121su.org/

Във Facebook: https://www.facebook.com/121SU.Georgi.Izmirliev/

В Youtube: https://www.youtube.com/@user-mz3vo2jd2m

В медийното пространство: Представяне на 121 СУ / Какво е за мен моето училище? / Първи учебен ден в 121 училище / Коледен базар в подкрепа на „Българската Коледа“ и „Зелена класна стая“ / Новите реалности в училище / Как мина 15 септември в 121 СУ-БНР / 145 години от Освобождението на България / 2д клас- 2022-2023 учебна година / Първо място на детски шахматен турнир „Музейко“ / Родителят- активен участник в училищния живот / Екоклас 2023 / Международен фолклорен фестивал „Млади Таланти“ / „INTERNATIONAL DANCE OPEN BULGARIA„ / Обучение на полигона „Аварийна помощ и превенция“ / Толерантност в класната стая- обучение по Еразъм+ / Златен медал по математика / Посрещнахме миналото в бъдещето / Открит урок по ментална аритметика / Отново ПЪРВИ на състезанието по БДП!!! / ПЪРВИ и във ФУТБОЛА!!!

III. Моят Екип

На 09.09.2009г. постъпих на работа в 121 СОУ „Георги Измирлиев“. Не защото бе най-близкото до дома ми, дори беше най-отдалеченото. И не защото са ми предложили по-висока заплата, дори беше най-ниската. И не защото работата се очертаваше по лека- учител по три предмета от V до XII клас- едва ли… Бе от онези моменти, в които по-малко разсъждаваш, повече усещаш, усещаш, че това е мястото, в което би идвал с желание на работа. Място, в което те посрещат и изпращат с усмивка и топлина. Място, в което Позитивизма живее въпреки напуканата мазилка, изгорелите лампи, изтърбушена ламперия, неизциклен паркет и скърцащи стари чинове.

Четиринадесет години по-късно, вече като лидер на най-младия и сплотен екип в училище, продължавам да работя за това, в 121 училище и децата, и учителите, да идват и да си тръгват с усмивка. Заедно с това, нашето училище да се утвърди като институция, предоставяща качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни дигитални технологии и ресурси, което ангажира, подпомага и стимулира учениците като формира у тях общочовешки добродетели и основните ключови компетентности на новото време чрез проектно-базирано обучение, интегриран подход, учене чрез преживяване и творчество.
Мисията ми е 121 училище да продължава да бъде „Училище на щастливите деца“. Училище с квалифицирани учители и ангажирани родители. Поддържане на позитивна училищна среда, в която учениците получават знания, умения и компетентности необходими за успешното им реализиране в социална среда, насърчаване към учене през целия живот, отговорно собствено поведение и уважение към правата другите.

IV. Моята стратегия за учене през целия живот

IV.1. Професионално-квалификационна степен и професионално-педагогическа специализация:

ПКСДокументОбучаваща организация
V ПКС17342/23.10.2017г.СУ „Св. Климент Охридски“,  Департамент за информация и усъвършенстване на учители
IV ПКС 13658/13.11.2018г.СУ „Св. Климент Охридски“,  Департамент за информация и усъвършенстване на учители
III ПКС8711/06.04.2021г.СУ „Св. Климент Охридски“,  Департамент за информация и усъвършенстване на учители
II ПКС6724/20.10.2022г.СУ „Св. Климент Охридски“,  Департамент за информация и усъвършенстване на учители
I ПКСВ ходСУ „Св. Климент Охридски“,  Департамент за информация и усъвършенстване на учители
* При избор на ПКС, от първата колона, се визуализира съответния документ за придобиването му

IV.2. Обучения с присъден квалификационен кредит:

НомерДатаТема на обучениетоОбучаваща организацияАкадемични
часа
Квалифик.
кредита
697706.07.2017г.Училищен мениджмънт.Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители201,25
25612.09.2017г.Учението на Берт Холингер за семейната система. Системен подход при взаимодействието между учители, родители и деца/ученици.Център за обучение „Академия“, Анкор А Дженте ЕООД-София161
440810.07.2018г.Новата правна уредба в защита на личните данни.Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти ООД161
451710.07.2018г.Регламент/ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година.Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти ООД161
846523.11.2018г.Облачни структури в съвременните компютърни среди.Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, МОН161
324-107.12.2018г.Създаване и развитие на позитивна училищна среда.Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на педагогическите специалисти322
11770514.01.2019г.Методика на обучението по безопасност на движениети по пътищата VIII-XII клас.Русенски университет „Ангел Кънчев“
Център за продължаващо образование
322
619219.02.2019г.Лидерство и мениджмънт в образованието.Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти ООД161
483704.10.2019г.Повишаване на административния капацитет при работа с деца.Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти161
2100182226.04.2021г.Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии в прогимназиален етап.Просвета-София АД161
7902028.05.2021г.Диагностичната дейност на учителя.Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители483
14457612.12.2022г.Дигитализация на управлението и обучението в образователните институции.Раабе България ЕООД161
14818511.04.2023г.Създаване на електронно портфолио на учителя.Раабе България ЕООД161
2435712.04.2023г.Стратегическо планиране при управление на образователната институция.Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, МОН161
178125.10.2023г.Кризисен ПР, или как да действаме при кризисни ситуации.Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България161
Е2023-11-1129.11.2023г.Формиране на базови умения за създаване на съвременно електронно учебно съдържание.Просвета-София АД161
32420,25
* При избор на темата на обучението, от третата колона, се визуализира удостоверение от обучението с присъдени кв. кредити.

IV.3. Други обучения, семинари, квалификации…

НомерДатаТемаОбучаваща организацияАкадемични
часа
2207.06.2000г.Английски език, Първо нивоСофийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Катедра по западни езици100
7214.07.2000г.Английски език, Четвърто нивоСофийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Катедра по западни езици80
22-016825.10.2005г.Системно администриране, Linux, Windows 2003 serverНационален педагогически център80
_28.11.2014г.Организация на учебно-възпитателния процес в училищеРегионален инспекторат пообразованието-София-град8
_24.02.2015г.Интерактивни методи в обучениетоРегионален инспекторат по образованието-София-град,
Фондация „Просвета“
8
_09.09.2015г.Иновативни решения за интегриране на информационни технологии в българското образованиеНимеро ООД8
1803.06.2017г.Въведение в изследователския подход в математическото образованиеИнститут по математика и информатика към Българска академия на науките4
270625.08.2017г.Делегирани бюджети в образованието 2017г. Вътрешни правила за работна заплата. Наредба№4/20.04.2017г.Апис-Колев ЕООД16
_14.11.2022г.Работа със специализиран образователен софтуер mozaBook ClasseoomЮнион Интерактив ООД4
308
* При избор на темата на обучението, от третата колона, се визуализира издаден документ за проведеното обучение.

IV.4. Вътрешноинституционални обучения 2016-2023:

Период на провеждане на квалифик.МястоТемаАкадемич. часа
12.09.2016г.Учителска стая, 121 СУЗакон за предучилищното и училищното образование. Новата нормативна уредба.8
17.10.2016г.Учителска стая, 121 СУДейностите в училищното образование/НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016г./ Обучение за Зам.-директори УВД, главни учители и класни ръководители.8
03.11.2016г.Учителска стая, 121 СУОценяване на резултатите от обучението на учениците. /НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016г./8
10.01.2017г.Учителска стая, 121 СУГражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование/НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016г./8
12.09.2017г.Учителска стая, 121 СУРабота с училищна документация. Видове. Водене. Ритмичност на внасяне на данните.16
16.11.2017г.Кабинет на директора, 121 СУФинансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Нормиране и заплащане на труда/ НАРЕДБИ на МОН от 2017г./ Обучение за Зам.-дир. АСД, счетоводители, ЗАТС.8
11.01.2018г.Учителска стая, 121 СУКакво е приобщаващо образование.  Оказване на обща подкрепа- основно средство за решаване и превенция на конфликти.8
12.09.2018г.Учителска стая, 121 СУИзрядна училищна документация- мисия възможна.8
1-2.12.2018г.Изнесено обучение х.к. Три планини гр. РазлогПозитивна училищна среда. Ефективна комуникация с родителите.16
14.01.2019г.Кабинет 204, 121 СУБезопасност на движението по пътищата- ПГ.16
15.01.2019г.Кабинет 205, 121 СУБезопасност на движението по пътищата- I-IV клас.16
16.01.2019г.Кабинет 206, 121 СУБезопасност на движението по пътищата- V-VII клас.16
17.01.2019г.Кабинет 207, 121 СУБезопасност на движението по пътищата- VIII-XII клас.16
24.04.2019г.Кабинет 203 121 СУЗелена класна стая- още една добра възможност.8
14.01.2020г.Компютърен кабинет 402 121 СУКомпютърно моделиране в платформата „Скрач“.8
11.02.2020г.Компютърен кабинет 201 121 СУБазови компютърни умения в  работата на учителя.16
10.03.2020г.Дистанционно обучение в платформата „Skype“Обучение от разстояние в електронна среда. Ефективно обучение в MS-Teams- мисия възможна.16
17.03.2020г.Дистанционно обучение в платформата „MS-Teams “Използване на учебни материали и готови видео уроци в полза на обучението от разстояние в електронна среда.8
24.03.2020г.Дистанционно обучение в платформата „MS-Teams“Споделяне на работещи практики при създаване на електронни уроци. Споделяне и прилагане при ОПЕС в  Дистанционно обучение в платформата „MS-Teams“.16
14.04.2020г.Дистанционно обучение в платформата „MS-Teams“Създаване на електронни тестове. Използване. Обработване.8
11.09.2020г.Учителска стая 121 СУПодпомагане професионалната адаптация на новопостъпилите учители.8
07.10.2020г.Кабинет 201 121 СУИзползване на платформата „Школо“.16
19.11.2020г.STEM- център 121 СУЕнвижън- един компютър-много мишки.8
19.01.2021г.STEM- център 121 СУJumpido- играй и учи.8
25.03.2021г.STEM- център 121 СУИзготвяне на модел на STEM уроци и интерактивни  урочни дейности.16
27.04.2021г.STEM- център 121 СУzSpace- в света на виртуалната и добавена реалност.8
12.05.2021г.Класна стая 104 121 СУИзползване на електронните учебници в начален етап.8
23.05.2021г.-25.05.2021г.Изнесено обучение. х.к Метропол-Белвю, гр.Охрид, СМПозитивна училищна среда. Ефективна комуникация с родителите.16
11.10.2021г.STEM- център 121 СУРабота с интерактивен дисплей.8
12.11.2021г.STEM- център 121 СУИзползване на STEM средата в полза на обучението по природни науки и изкуства.8
7-10.4.2022г.Изнесено обучение. х.к  Bekdaş, гр.Истанбул, ТурцияВзаимодействие Семейство – Училище. Оказване на обща и допълнителна подкрепа. Работа с деца със СОП.16
13.09.2022г.STEM- център 121 СУПроектно базирано обучение в час.16
11.10.2022г.STEM- център 121 СУУправление на дисциплината в класната стая.16
31.10.2022г.STEM- център 121 СУClassBuddy- модерен начин да приковем вниманието на учениците в час.8
15.11.2022г.STEM- център 121 СУРабота с електронен дисплей.8
16.04.2023г.Кабинет 204 121 СУMozaBook- безплатно средство за създаване на модерен и интересен урок.16
17.04.2023г.STEM- център 121 СУПърва долекарска помощ.8
24- 27.5.23г.Изнесено обучение. х.к   Ionian Blue, гр.Лефкада, ГърцияКомпетентностният подход в обучението.16
26.09.2023г.Кабинет 201 121 СУРабота с електронен дневник.16
28.09.2023г.STEM- център 121 СУРабота с интерактивен дисплей.8

V. Моите Ученици

Най-добрият начин да направим децата добри е като ги правим щастливи.

Оскар Уайлд