ЕКОКЛАС за 2023 e I-ви „г“ клас

На 27. април 2023г. в 121 СУ „Георги Измирлиев“ приключи кампанията „ЕКО КЛАС ПЕЧЕЛИ!“

Най-активните класове, заели челната тройка на „ЕКО КЛАС“ са:

1-во място 1г. клас – 90,4 кг

2-ро място 1д. клас -76,9 кг

3-то място 5б. клас – 66 кг

Кампанията беше повече от успешна. Събраното количество отпадъци е 1тон и 200кг.

Благодарим на всички деца и родители, които бяха толкова активни и приеха кампанията като кауза.

Благодарим на всички ученици и учители, които координираха процеса и помагаха с чувалите.

Своите благодарности изказва и екипът ЕКОПАК!