52 години 121 СУ „Георги Измирлиев“

Той е българин, обрекъл името, делата и съдбата си на своето отечество. И както сам казва в последните си думи – не успява да му дари дивно цвете (свободата), но поднася себе си, живота си като дар.

Той е българин, с българско име наречен. Той е нашият патрон – Георги Измирлиев.


Днес честваме 173 години от рождението на този смел революционер.

Днес празнуваме и 52 години, откакто е основано нашето училището, което с чест и гордост носи това свято име.

Честит празник, скъпи учители, ученици и родители!

Пожелаваме си нашите възпитаници – с ум и знания, да прославят 121. СУ „Георги Измирлиев“.

БЪЛГАРИН

Аз съм българин, с българско име наречен
и от българска майка роден…
И над моите български пътища вечен
свети ясният български ден.

Моят поглед е чист, а ръцете - корави,
аз стоя като камъка твърд…
И засуквам за работа бели ръкави,
с бяла риза отивам на смърт.

Там, където вървях и където съм раждан,
кон препуска и знаме шумя,
в златни книги съм вписван и в зидове вграждан
върху своята родна земя.

И разказан в легенди, и в камъка вечен,
в бран - въздигнат, и в труд - възроден,
аз съм българин, с българско име наречен
и от българска майка роден!

Иван Николов