Откриване на учебната 2023/2024 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тържественото откриване на новата учебна 2023/2024 година ще се състои на 15 септември 2023г.,петък, от 9.30 часа в двора на училището. При неподходящи метеорологични условия за мероприятия на открито, тържеството ще бъде проведено във фоайето на корпус „Начален етап“.

Учениците да се явят в училище 15 минути по-рано.

След приключване на тържеството, ще се състои среща на учениците по паралелки в класните стаи, където се допускат само ученици.

Екипът на 121 училище ви пожелава здрава, успешна и щастлива учебна година!