Родителска среща, 19.10.2023г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 19.10.2023г., четвъртък, от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за всички класове и групи от 121 СУ „Георги Измирлиев“.

Родителската среща ще се проведе присъствено в училище.

Срещата на родителите на децата от подготвителните групи ще се проведе в стаята на групата.

Срещата на родителите на учениците от начален етап(1. – 4. клас) ще се проведе в класната стая на паралелката.

Срещата на родителите на учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще се проведе по кабинети: