Записване в първи клас

Уважаеми родители,

Съгласно графика на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година, на 3 юни 2024г. ще бъдат публикувани списъците с приетите по училища първокласници.

Записването на приетите първокласници става в училището, в което е прието детето.

Записването на приети в 121 СУ „Георги Измирлиев“ първокласници ще се извършва в стая 104, корпус „Прогимназиален и гимназиален етап“, вход откъм ул. Славовица, всеки делничен ден от 04 до 13 юни 2024г. от 8.00 до 17.00ч.

Необходими документи за записване:

  1. Удостоверението за завършена подготвителна група- оригинал.
  2. Акт за раждане на детето- копие.
  3. Заявление за записване- генерира се от Системата. Ще го получите в училище.
  4. Оригинали на документи, доказващи всички декларирани в Системата обстоятелства, които носят допълнително точки при класиране и не са автоматично признати от Системата.

Класни ръководители по паралелки:

I „a“ клас с интензивно изучаване на английски език, класен ръководител г-жа Елена Боянова

I „б“ клас с интензивно изучаване на английски език, класен ръководител г-жа Цветомира Димитрова

I „в“ клас с класен ръководител г-жа Христина Колева

I „г“ клас с класен ръководител Светлана Трифонова

I „д“ клас с с класен ръководител г-жа Надежда Величкова

Повече за учителите можете да научите тук.

Екипът на 121 СУ „Георги Измирлиев“ пожелава успех на всички кандидати!