Прием в 8-ми клас

Уважаеми кандидат-гимназисти,

Уважаеми родители,

Нашето училище е училище-гнездо за прием на документи при кандидатстване в осми клас.

В 121 СУ „Георги Измирлиев“ на Ваше разположение ще е екип от информатици, които да Ви окажат съдействие за правилно попълване и подаване на заявлението за участие в приема.

Комисията ще е на разположение от 8.00 до 18.00ч. в дните:

  • от 5 до 7 юли 2021г.
  • от 14 до16 юли 2021г.
  • 21 – 22 юли 2021г.
  • 26 – 27 юли 2021г.
  • 30 юли 2021г.

Учителите от екипа ще помагат на всеки, който има нужда от разяснение или помощ с електронната платформа, независимо дали е ученик на 121 СУ и независимо дали ще кандидатства в 121 СУ.

Оставаме на разположение за въпроси на тел: 02 423 61 30

Успех на кандидат-гимназистите!