Записване в 8-ми клас

IV КЛАСИРАНЕ:

За IV класиране в 121 СУ има:

В профил „2642 – Предприемачески – АЕ ИЕ/РЕ“ – 2 свободни места

В профил „2647 – Софтуерни и хардуерни науки – ИЕ АЕ“ – 4 свободни места

В 121 СУ „Георги Измирлиев“ комисията ще приема документи за участие в четвърто класиране на 3 август 2021г. от 8.00 до 13.00ч.

Обявяване на приетите ученици на 3 август 2021г. в 14.00ч.

Записване на приетите ученици на 3 август 2021г. от 14.00ч. до 16.00ч. и на 4 август 2021г. от 8.00 до 16.00ч.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ:

Записването на приетите ученици на трето класиране е САМО на 30 юли 2021г. в училището, в което е приет кандидат-гимназиаста.

В 121 СУ „Георги Измирлиев“ комисията ще работи от 8.00 до 18.00ч.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

Записването на приетите ученици на второ класиране е на 21 и 22 юли 2021г. в училището, в което е приет кандидат-гимназиаста.

В 121 СУ „Георги Измирлиев“ комисията ще работи в тези два дни от 8.00 до 18.00ч.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

От 14 юли 2021 до 16 юли 2021г. включително, от 8.00 до 18.00ч.

За I класиране е важно да знаете:

1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.

2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и:

– да се запишете;

или

– да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.

Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.

3. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ класиране.

4. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то губите мястото си в класирането.

За II класиране е важно да знаете:

1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, то губите мястото си във второ класиране.

2. Ако не сте приети на второ класиране, то единственият вариант е да участвате в трето класиране.

За III класиране е важно да знаете:

Ако на първо и/или второ класиране на запишете кандидат-гимназиста или изтеглите документите, то губите мястото.

За участие в трето класиране, трябва да се подаде ново заявление през системата онлайн. В него вие ще може да подредите нови желания за класиране само за паралелки, в които има останали след второ класиране свободни места.

Ако и на първо, и на второ класиране не сте класирани, то на трето класиране трябва да кандидатствате отново през системата онлайн.

Подаване на заявление за участие в трето класиране 26 и 27 юли 2021г.

За IV класиране е важно да знаете:

На 2 август 2021г. ще бъдат обявени свободните места за четвърто класиране.

Попълване на незаетите места на четвърто класиране се определя от директора за всяко конкретно училище.