От 31 май 2021г. присъствено обучение за всички класове

От понеделник се възобновява присъственото обучение за всички класове.

За учениците от начален етап часовете започват в 8.00ч.

За учениците от V до XI клас часовете започват в 8.30ч. и се провеждат по график: