ПОКАНА за участие в заседание на Обществения съвет

Уважаеми членове на Обществения съвет към 121 СУ,

Въз основа на чл. 18, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на Обществения съвет към 121 СУ, което ще се проведе на 13 септември 2021 г. от 19:30 ч.

Проекта за дневен ред на заседанието:

  1. Съгласуване на училищни учебни планове за учебната 2021/2022 година.
  2. Разходване на бюджет 2021
  3. Разни.

Ивайло Станчев,

Председател на Обществения съвет към 121 СУ