Ден на народните будители

Отечеството не е просто географско понятие и не е само земя, където са се раждали и умирали нашите предци. Отечеството е паметта, която ни свързва с хора и събития в историята ни, без които България не би просъществувала. Съхраняваме ли я, имаме ли съзнанието, че сме българи, че сме един народ, че говорим и пишем на един език, че сме потомци на горди и свободолюбиви люде, „любородната искра“ – любовта към Отечеството, запалена в тъмните векове на робство, ще продължи да блести.

Нека сме будни и помним тези, които не са позволили да приспят нашата вяра, съвест, нашия род и дух – будителите на България – онези духовници, творци, революционери и държавници, които повече от хилядолетие са развивали и защитавали българския език, култура и национална независимост.

Честит 1-ви ноември! Честит Ден на народните будители!

НАРОДНИ БУДИТЕЛИ
 
Всред онези тежки дни,
дни на кръв и мрак злокобен,
словото ви прозвъни
над народа ни поробен.
 
То далече прозвуча
и изпълни с вяра нова
всяка българска душа
прикована във окова.
 
Всички, що живеем днес
във България свободна,
вам дължим: хвала и чест.
О! Будители народни!
 
И догде през наши дни
кръв във жилите ни блика,
ний ще любим и ценим
имената ви велики.
 
Любомир Дойчев