Новата учебна година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тържественото откриване на новата учебна 2020/2021 година ще се
състои на 15 септември 2020г./вторник/.
Във връзка с Правилата за работа в 121 СУ „Георги Измирлиев“ в условията на COVID-19 и спазването на противоепидемичните мерки откриването ще се проведе:

За децата от подготвителна група и учениците от I, V и VIII клас от 9.00 до 9.40 часа в двора на училището. След приключване на тържеството в класните стаи се допускат само ученици.

За учениците от II, III, IV, VI, VII, IX, X и XII клас от 10.00 до 11.00 часа по класните стаи за всяка паралелка.

Учениците от II, III и IV клас през двора от входа към малката сграда, а учениците от VI до XII клас от входа срещу физкултурния салон.

Учениците, родителите, учителите и служителите спазват общите здравни мерки. Носят маски или шлем в закрити площи от училището- класни стаи, коридори и тоалетни. Спазват дистанция от 1,5м. както в двора на училището, така и в затворените му части.

От ръководството на 121 СУ