Вълшебни четки и бои

Проект: „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Дата: април 2021г.

Тема: „Вълшебни четки и бои”

Учениците от IIA клас работиха по темата „Вълшебни четки и бои“ заедно със своите родители.