Обучение на учениците за месец май 2021г.

Децата от подготвителна група и учениците от 1 до 4 клас ще учат присъствено през за целия месец май. За учениците от начален етап занятията започват в 8.00ч. и ще се провеждат по стандартния за присъствено обучение дневен режим.

Обучението за учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще продължи на ротационен принцип- редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда.

На 5 и 7 май 2021г. в 121 СУ присъствено ще учат учениците от 5, 9, 10 и 12 клас.

От 10 до 14 май 2021г. в 121 СУ присъствено ще учат учениците от 5, 6, 9, 10 и 12 клас.

От 17 до 28 май 2021г. в 121 СУ присъствено ще учат учениците от 6, 7, 8 и 10 клас.

График на учебните часове за класовете в прогимназиален и гимназиален етап: