Записване в първи клас

Уважаеми родители,

Съгласно графика на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година, на 5 юни 2023г. ще бъдат публикувани списъците с приетите по училища първокласници.

Класираните деца НЕ се записват автоматично.

Можете да запишете вашето дете в училището, в което е прието.

Записването на приети в 121 СУ „Георги Измирлиев“ първокласници ще се извършва в стая 104, корпус „Прогимназиален и гимназиален етап“, вход откъм ул. Славовица, по следния график:

Необходими документи за записване:

  1. Удостоверението за завършена подготвителна група- оригинал
  2. Акт за раждане на детето- копие
  3. Заявление за записване- генерира се от Системата. Може да го получите и в училище.
  4. Оригинали на документи, доказващи всички декларирани в Системата обстоятелства, които носят допълнително точки при класиране и не са автоматично признати от Системата.

Класни ръководители по паралелки:

I „a“ клас с интензивно изучаване на английски език, класен ръководител г-жа Ева Мострова

I „б“ клас с интензивно изучаване на английски език, класен ръководител г-жа Галина Георгиева

I „в“ клас с класен ръководител г-жа Антоанета Хаджова, с допълнително изучаване на фолклорни песни и танци/по желание на родителите/

I „г“ клас с класен ръководител Нина Николова, с допълнително изучаване на информационни технологии /по желание на родителите/

Екипът на 121 СУ „Георги Измирлиев“ пожелава успех на всички кандидати!