Прием 2024

За учебната 2024/2025 година 121 СУ организира прием в:

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

IV“a“ Подготвителна група/6г./- полудневна организация – една група/25 деца

IV“б“ Подготвителна група/6г./- полудневна организация – една група/25 деца

Кандидатстването и класирането се извършва през Електронна платформа на Столична община.

За повече информация посетете раздел „Прием – Подготвителна група“

ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2024/2025 година в 121 СУ „Георги Измирлиев“ ще бъдат приети 120 ученици, 5 паралелки по 24 ученици.

Кандидатстването и класирането в първи клас се осъществява през Централизирана електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

За повече информация посетете раздел „Прием – Първи клас“

ПЕТИ КЛАС

В пети клас през учебната 2024/2025 година в 121 СУ „Георги Измирлиев“ могат да кандидатстват ученици успешно завършили начален етап на основно образование. Кандидатства се в канцеларията на 121 СУ с удостоверение за завършен начален етап и заявление за прием по образец. Учениците се класират и записват при наличие на свободни места.

За повече информация посетете раздел „Прием – Пети клас“

ОСМИ КЛАС

 121 СУ „Георги Измирлиев“ обявява прием на ученици в осми клас в 3 паралелки, три профила- „Софтуерни и хардуерни науки“, „Предприемачески“ и „Обществени науки“. Приемът в осми клас е след успешно завършено основно образование(седми клас) и се извършва през Единната електронна система за изпити и прием(https://infopriem.mon.bg).

За повече информация посетете раздел „Прием – Осми клас“