Обучение на учениците от 12 април 2021г.

От 12 април 2021г. към присъствено обучение в училище се връщат децата от подготвителна група и учениците от 1. до 4. клас. За учениците от начален етап занятията започват в 8.00ч. и ще се провеждат по стандартния за присъствено обучение дневен режим.

Обучението за учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще продължи на ротационен принцип- редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда.

От 12 до 23 април присъствено в училище ще се обучават учениците от 7., 8., 10. и 12. клас/отнася се за 121 СУ/

От 26 до 29 април присъствено в училище ще се обучават учениците от 5., 9., 10. и 12. клас/отнася се за 121 СУ/

Очаква се присъственото обучение на учениците от 5., 9., 10. и 12. клас да продължи до 14 май, а от 17 май за присъствено обучение да се върнат учениците от 6 клас, но това ще е възможно ако ситуацията го позволява и ще бъде регламентирано в друга заповед на Министерство на здравеопазването/насроящата заповед определя дейностите до 30 април 2021г./.

График на учебните часове за класовете в прогимназиален и гимназиален етап: