Толерантност в класната стая- обучение по Еразъм+

Четирима от младите учители на 121 СУ „Георги Измирлиев“- Величка Чаракчиева, Теодора Кирова, Челси Соколова и Радослав Радков, бяха сред двадесетте класирани учители от различни европейски държави, включени в двуседмичен курс на тема „Толерантност в класната стая“, Португалия, 2022/2023 година. Курсът бе изцяло финансиран със средства на европейската образователна програма Еразъм+. Нашите педагогически специалисти имаха възможност да натрупат безценен опит, който да  прилагат в работата си.

          Обучението се състоя в два сегмента – теоретичен  и практически. Разгледани бяха проблеми, засягащи повишаването на учителските компетенции в областта на средното образование и как да направим децата част от един по-толерантен и осъзнат свят.

          Първият панел нашите колеги се докоснах до съвременните европейски стандарти и практики в образователната система, прилагани успешно в Португалия през последното десетилетие. Младите учители се запознаха отблизо с методиката на работа в иберийската държава. Посетиха едно от най-авторитетните училища в страната Agrupamento de Escolas Cidade Do Entroncamento. Включиха се в дискусия за  проблемите и стъпки за решаването им. Подобен кадрови обмен е много важен и ползите от него за педагогическите специалисти са безспорни.  

За да добие още по-широка представа за модерните образователни норми, екипът ни имаше възможност да се запознае отблизо и с работа на колежа в град Сантарем – Instituto Politecnico de Santarem. Там от години прилагат система от широки познания в областта на прехода от средно към висше образование. В него бяха посочени полезни практики за изграждане на високи образователни норми, уповаващи се на толерантното отношение между хората, като основа за бъдещите постижения в сферата на науката. Обучението приключи със среща между учителите и кмета на града г-жа Кармен Антунес. Тя разказа за отношението на държавата към образованието и високите цели, които преследват португалските колеги.