ПРИЕМ В VIII КЛАС

17.08.2023г.

За V етап на класиране за прием в VIII клас в 121 СУ „Георги Измирлиев“ няма свободни места.


04.08.2023г.

Свободни места за IV етап на класиране за прием в VIII клас.

Уважаеми родители,

Уважаеми кандидат-гимназисти,

Заявление за участие в ЧЕТВЪРТИ ЕТАП на класиране за прием в VIII клас можете да подадете на 7 и 8 август 2023г. през електронната платформа https://infopriem.mon.bg. Ако имате нужда от съдействие, заповядайте в кабинет 103 в 121 СУ „Георги Измирлиев“. Екипът ще е на разположение и двата дни от 8.00 до 18.00ч.

Пожелаваме успех на всички кандидати!


Уважаеми родители,

Можете да проверите къде е прието Вашето дете след първи етап в платформата https://infopriem.mon.bg. Ако сте удовлетворени от класирането, то на 13, 14 или 17 юли 2023г., от 08:00 до 18:00ч., трябва на място в училището, в което е приет ученика да подадете заявление за записване. Присъствието на ученика е желателно, но не задължително.

Ако не сте удовлетворени от класирането, то трябва, отново на място в същото училище, в което е приет ученика, да подадете Заявление за участие във втори етап на приема в VIII клас.

Успех!


Уважаеми родители,

Уважаеми кандидат-гимназисти,

Заявление за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас можете да подадете от 5 до 7 юли 2023г. по електронен път през платформата https://infopriem.mon.bg или в някое от училищата гнезда.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С КАНДИДАТСТВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ:

В 121 СУ „Георги Измирлиев“ ще има дежурен екип:

На 5, 6 и 7 юли 2023г., от 8.00 до 18.00ч. за указване на съдействие при подаване на документи за I ЕТАП.

На 26 и 27 юли 2023г., от 8.00 до 18.00ч. за указване на съдействие при подаване на документи за III ЕТАП.

На 7 и 8 август 2023г. от 8.00 до 18.00ч.- за указване на съдействие при подаване на документи за участие в IV ЕТАП.

ЗАПИСВАНЕ:

От 13 до 17 юли 2023г., от 8.00 до 18.00ч.- Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на декларация за участие във II ЕТАП.

ВАЖНО е да знаете, че:

  • записването или подаване на декларация за участие във II класиране се извършва в училището, в което е прието детето на първо класиране.
  • между първо и второ класиране не могат да се преподреждат желанията.
  • Ако подадете декларация за участие във второ класиране и не бъдете приети по по-предно желание, то мястото ви от първо класиране се пази, но ако второ класиране ви класира по по-предно желание, то губите мястото от първо класиране.

От 20 до 24 юли 2023г., от 8.00 до 18.00ч.- Записване на приетите ученици на III етап на класиране.

От 11 до 14 август 2023г., от 8.00 до 18.00ч.- Записване на приетите ученици на IV етап на класиране.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА- ДНЕВНА И ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА-ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОЖУЧЕНИЕ

Прием в 121 СУ „Георги Измирлиев“