Класирани извънкласни дейности за учебната 2024-2025 година

Предоставяме на вашето внимание:

  1. Протокол от работата на Комисията
  2. Заповед с класираните кандидати