Записване в ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Записването на приетите на първо класиране деца в първи клас за учебната 2021/2022 година в 121 СУ „Георги Измирлиев“ ще се осъществява в стая 108, първи етаж, корпус „Начален етап“ от 7 до 11 юни 2021г.

Заявленията за записване се разпечатват в училище.

Моля при записване на детето да носите:

  1. Удостоверението за завършена подготвителна група-оригинал.
  2. Документи за всички декларирани, но не признати автоматично от Системата, обстоятелства. Тези документи са описани в заявленоето за записване, което се изтегля от профила на детето.

Дежурни учители:

  ДАТАI смяна
от 8:00 до 13:00ч.
II смяна
от 13:00 до 17:00ч.
07.06.2021г., понеделникМадлен ДобреваСнежана Павлова
08.06.2021г., вторникСнежана Павлова
Доротея Балабанова
Мадлен Добрева
09.06.2021г., срядаСнежана Павлова
Доротея Балабанова
Мадлен Добрева
Елена Боянова
10.06.2021г., четвъртъкМадлен Добрева
Доротея Балабанова
Валентина Николова
Светла Събева
11.06.2021г., петъкДоротея Балабанова
Татяна Мишева
Мадлен Добрева

ВАЖНО:

При успешни служебни проверки на заявените критерии от Системата и наличие на квалифициран електронен подпис на един от родителите, може да изпратите заявлението за записване по електронен път от профила на детето.

След записването му, детето не може да участва в следващите класирания.

Право да участват в следващи класирания имат деца, които:

1) не са класирани;

2) не се запишат в обявения срок за записване;

3) са били записани и са отписани след подаване на заявление за отписване на място в училището или по електронен път.

При отписване мястото на детето не се пази. То ще бъде обявено за свободно и ще участва в следващото класиране.