Възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от V до XII клас

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

Съгласно писмо № 9105-411/02.12.202г. на заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова, присъственият учебен процес за учениците от V до XII клас може да бъде възстановен при условие на тестване на учениците и/или зелен сертификат за над 50% от учениците в паралелка.

Родителите, които са съгласни детето им да бъде тествано с бързи антигенни тестове за COVlD-19 и/или детето има валиден зелен сертификат, да уведомят класния ръководител на детето и да попълнят декларация за информирано съгласие:

Декларация може да подадете в училище или на e-mail: sou121@abv.bg